Albert Einstein citát #21690

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.“

Albert Einstein citáty strana 2

„Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě.“

„Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.“


„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

„Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.“

„Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazit dobrou náladu.“

„Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.“

„Co je významného na vlastní existenci, je si člověk sám sotva vědom, a někomu jinému by to jistě starost dělat nemělo. Co ví ryba o vodě, v níž plave po celý svůj život?“

„Je otázkou, co je pro vědce důležitější, zda znalost fakt, či fantazie.“


„Mám úctu k náboženství, ale věřím matematice. U vás to bude asi naopak.“

„Někdy se ptám sám sebe, jak se mohlo stát, že právě já jsem vymyslel teorii relativity. Důvod je myslím v tom, že normální mládenec se nikdy nezatěžuje přemýšlením o problémech prostoru a času. Na takové věci si udělal názor už jako dítě. Můj intelektuální vývoj byl však zpožděný, což způsobilo, že jsem se začal trápit prostorem a časem, až když jsem dospíval.“

„Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada.“

„Americký národ je výborným příkladem národa, který přešel od barbarství k dekadenci, aniž by poznal civilizaci.“


„Látce rozumíte bezpečně teprve tehdy, když jste schopný ji vysvětlit vlastní babičce.“

„Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.“

„Je zázrak že moderní metody výuky toho… toho nedotknutelného ducha zvědavosti ještě neudusily.“

„Ten, kdo následuje dav, se obvykle dál než ostatní nedostane.
Ten, kdo chodí sám, se pravděpodobně ocitne i v místech, kde ještě nikdo nikdy nebyl.“

Zobrazeno 17-32 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .