Albert Einstein citát #21690

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.“

Albert Einstein citáty strana 3


„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.“

„Člověk ostře, ale bez jakékoliv lítosti vnímá, že srozumění a soulad s jinými má své hranice.“


„Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“

„Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.“

„Nevěřím na výchovu. Svým jediným vzorem si musíš být ty sám, i kdyby to byl vzor děsivý.“

„Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost.“

„Prosím Vás o nevykonání rozsudku vyneseného nad Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou, Oldřichem Peclem a Janem Buchalem. Byli oběti nacismu, vězňové německých koncentračních táborů. Jsem hluboce přesvědčen, že si zaslouží žít.“

„Nikdy nerezignuj na to, co chceš opravdu dělat. Člověk s velkými sny je mocnější než ten se všemi fakty.“


„Lidská bytost je součást celku, který nazýváme "vesmír", součást ohraničená v čase a prostoru. Prožívá sebe sama, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku - je to druh optického klamu vlastního vědomí. Tento klam pro nás představuje jakési vězení, omezuje nás na naše vlastní touhy a vztah k několika nějbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu tak, aby zahrnul všechna živá stvoření a přírodu v celé její kráse.“

„Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.“

„Samotáři mají čas přemýšlet, hledat pravdu, poddávat se zvědavosti. Buďte samotář a váš život bude mít význam.“

„Za úspěšného člověka platí každý, kdo od svých bližních dostává víc, než odpovídá jeho službám.“


„Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.“

„Hlavní příčinou rozvodů je manželství.“

„Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.“

„Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se jí nenaučili rozumně užívat.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .