Albert Einstein citát #21690

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.“

Albert Einstein citáty strana 4

„Za úspěšného člověka platí každý, kdo od svých bližních dostává víc, než odpovídá jeho službám.“

„Lidská bytost je součást celku, který nazýváme "vesmír", součást ohraničená v čase a prostoru. Prožívá sebe sama, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku - je to druh optického klamu vlastního vědomí. Tento klam pro nás představuje jakési vězení, omezuje nás na naše vlastní touhy a vztah k několika nějbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu tak, aby zahrnul všechna živá stvoření a přírodu v celé její kráse.“


„Vědět málo je nebezpečné. Vědět mnoho, také.“

„Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.“

„Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?“

„Teorie relativity může platit tisíc let a o den později může být vyvrácena.“

„Fantazie je důležitější než vědění.“

„Není lepší zemřít za věc, ve kterou věříme, jako je mír, než trpět za věc, v niž nevěříme, jako je válka?“


„Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý.“

„Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.“

„Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.“

„Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.“


„Bůh je těžko postřehnutelný. Ale ne zlomyslný.“

„Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.“

„Nesnaž se být úspěšný. Snaž se být člověkem, který má hodnotu.“

„Představivost je důležitější než vědomosti.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .