Albert Einstein citáty strana 5

„Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět; člověk musí takříkajíc do něčeho narazit čumákem, aby ho napadla nějaká ta myšlenka.“

„Úsilí spojit v jedno moudrost a moc se-tkává se s úspěchem vždy jenom zřídka a nakrátko.“


„Za úspěšného člověka platí každý, kdo od svých bližních dostává víc, než odpovídá jeho službám.“

„Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.“

„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“

„Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat.“

„Některá tvrzení vašeho listu, týkající se mého života a mé osoby, jsou výhradně výplodem bujné redaktorské fantazie. Čtenář se pobaví další aplikací principu relativity. Takhle totiž současně platím v Německu za „německého vědce“ a v Anglii za „švýcarského Žida“. Představme si ale, že osud ze mě udělá černou ovci; pak budu „švýcarským Židem“ v Německu a „německým vědcem“ v Anglii.“

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“


„Nikdy nemám strach z budoucnosti. Beztak brzy přijde.“

„Ten, kdo se nikdy nedopustil chyby, se nikdy nepokusil o něco nového.“

„Nevěřím na výchovu. Svým jediným vzorem si musíš být ty sám, i kdyby to byl vzor děsivý.“

„Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý.“


„Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé.“

„Čas je jen iluze.“

„Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu.“

„Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .