Albert Einstein citáty strana 5

„Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.“

„Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.“


„Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu.“

„Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou; minutka na horké peci se zdá hodinou. A to je relativita.“

„Bůh je těžko postřehnutelný. Ale ne zlomyslný.“

„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“

„Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.“

„Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.“


„Co je významného na vlastní existenci, je si člověk sám sotva vědom, a někomu jinému by to jistě starost dělat nemělo. Co ví ryba o vodě, v níž plave po celý svůj život?“

„Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou…, anebo strachem.“

„Kdo chce být vzorným členem stáda ovcí, musí být především ovce.“

„Představujete si možná, že se dívám zpátky na své životní dílo s klidným zadostiučiněním. Ale když se na to podíváme blíž, vlastně na něm nic není. Neobsahuje jedinou koncepci, jediné pojetí, o kterém bych byl přesvědčen, že přetrvá, a já se sám sebe ptám, jestli jsem vůbec na správné cestě. Jenže současníci ve mně vidí zároveň kacíře a zároveň zpátečníka, který, abych tak řekl, přežil sám sebe.“


„Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé.“


„Političtí vůdcové i vlády vděčí za své postavení zčásti prostě moci, zčásti tomu, že si je lidé zvolili. Nelze je považovat za představitele duchovně a morálně výše postavené části národa.“

„Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .