Albert Einstein citát #21690

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.“

Albert Einstein citáty strana 5

„Hlavní příčinou rozvodů je manželství.“

„Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazit dobrou náladu.“


„Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.“

„Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.“

„Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.“

„Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího.“

„Každý ať je uznáván jako osobnost, nikdo ať není zbožněn.“

„Čím víc se člověk pokouší vyhnout utrpení, tím víc trpí, protože ho začínají mučit nepodstatné nebo bezvýznamné věci.“


„Banality lidského pachtění, jako majetek, vnějšková úspěšnost, přepych, ty mi už od mlada připadaly jako cosi opovrženíhodného.“

„Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.“

„Je otázkou, co je pro vědce důležitější, zda znalost fakt, či fantazie.“

„Někdy se ptám sám sebe, jak se mohlo stát, že právě já jsem vymyslel teorii relativity. Důvod je myslím v tom, že normální mládenec se nikdy nezatěžuje přemýšlením o problémech prostoru a času. Na takové věci si udělal názor už jako dítě. Můj intelektuální vývoj byl však zpožděný, což způsobilo, že jsem se začal trápit prostorem a časem, až když jsem dospíval.“


„Je zázrak že moderní metody výuky toho… toho nedotknutelného ducha zvědavosti ještě neudusily.“

„Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.“

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“

„Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou; minutka na horké peci se zdá hodinou. A to je relativita.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .