Albert Einstein citát #16873

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.“

Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

150   18964

Albert Einstein

Datum narození: 14. březen 1879
Datum úmrtí: 18. duben 1955

Albert Einstein byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity, myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu, vysvětlení Brownova pohybu a snad nejvíce obecná teorie relativity, která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách.

Citáty

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

„Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.“


„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“

„Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?“

„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

„Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.“

„Hlavní příčinou rozvodů je manželství.“


„Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat.“

„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

„Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist.“

„Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.“


„Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.“

„Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby.“

„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.“

„Co je významného na vlastní existenci, je si člověk sám sotva vědom, a někomu jinému by to jistě starost dělat nemělo. Co ví ryba o vodě, v níž plave po celý svůj život?“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .