Albert Einstein citát #19507

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

Albert Einstein citáty strana 3

„Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.“

„Skutečná hodnota člověka je v prvé řadě určována tím, nakolik a v jakém smyslu se dokázal osvobodit od svého já.“


„Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.“

„Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?“

„Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.“

„Ten, kdo následuje dav, se obvykle dál než ostatní nedostane.
Ten, kdo chodí sám, se pravděpodobně ocitne i v místech, kde ještě nikdo nikdy nebyl.“

„Čím víc se člověk pokouší vyhnout utrpení, tím víc trpí, protože ho začínají mučit nepodstatné nebo bezvýznamné věci.“

„Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.“


„Moje vědecká činnost není motivována ničím jiným než neodolatelnou touhou proniknout do tajemství přírody. Moje láska k poznávání a touha přispět ke zlepšení životních podmínek člověka jsou tak spjaty s mými vědeckými zájmy.“

„Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“

„Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.“

„Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.“


„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.“

„Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Po sté trefím do černého.“

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

„Zbožnění osobnosti je v mých očích vždycky špatné.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .