Albert Einstein citát #19507

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

Albert Einstein citáty strana 3

„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“

„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“


„Za úspěšného člověka platí každý, kdo od svých bližních dostává víc, než odpovídá jeho službám.“

„Lidská bytost je součást celku, který nazýváme "vesmír", součást ohraničená v čase a prostoru. Prožívá sebe sama, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku - je to druh optického klamu vlastního vědomí. Tento klam pro nás představuje jakési vězení, omezuje nás na naše vlastní touhy a vztah k několika nějbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu tak, aby zahrnul všechna živá stvoření a přírodu v celé její kráse.“

„Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.“

„Vědět málo je nebezpečné. Vědět mnoho, také.“

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

„Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.“


„Člověk, který má radost z toho, jak pochoduje v zástupu a šiku při vyhrávání hudby, je hodný opovržení: Dostal omylem svůj velký mozek, mícha by mu celkem stačila.“

„Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?“

„Teorie relativity může platit tisíc let a o den později může být vyvrácena.“

„Fantazie je důležitější než vědění.“


„Není lepší zemřít za věc, ve kterou věříme, jako je mír, než trpět za věc, v niž nevěříme, jako je válka?“

„Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý.“

„Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.“

„Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .