Albert Einstein citát #19507

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

Albert Einstein citáty strana 4

„Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé.“

„Vědět málo je nebezpečné. Vědět mnoho, také.“


„Látce rozumíte bezpečně teprve tehdy, když jste schopný ji vysvětlit vlastní babičce.“

„Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.“

„Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.“

„Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.“

„Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu.“

„Moje vědecká činnost není motivována ničím jiným než neodolatelnou touhou proniknout do tajemství přírody. Moje láska k poznávání a touha přispět ke zlepšení životních podmínek člověka jsou tak spjaty s mými vědeckými zájmy.“


„Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět; člověk musí takříkajíc do něčeho narazit čumákem, aby ho napadla nějaká ta myšlenka.“

„Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám.“

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

„Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí.“


„Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.“

„Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk.“

„Mám úctu k náboženství, ale věřím matematice. U vás to bude asi naopak.“

„Co je významného na vlastní existenci, je si člověk sám sotva vědom, a někomu jinému by to jistě starost dělat nemělo. Co ví ryba o vodě, v níž plave po celý svůj život?“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .