Albert Einstein citát #19507

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

Albert Einstein citáty strana 5

„Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.“

„Každý ať je uznáván jako osobnost, nikdo ať není zbožněn.“


„Čím víc se člověk pokouší vyhnout utrpení, tím víc trpí, protože ho začínají mučit nepodstatné nebo bezvýznamné věci.“

„Banality lidského pachtění, jako majetek, vnějšková úspěšnost, přepych, ty mi už od mlada připadaly jako cosi opovrženíhodného.“

„Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.“

„Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.“

„Co je významného na vlastní existenci, je si člověk sám sotva vědom, a někomu jinému by to jistě starost dělat nemělo. Co ví ryba o vodě, v níž plave po celý svůj život?“

„Je otázkou, co je pro vědce důležitější, zda znalost fakt, či fantazie.“


„Někdy se ptám sám sebe, jak se mohlo stát, že právě já jsem vymyslel teorii relativity. Důvod je myslím v tom, že normální mládenec se nikdy nezatěžuje přemýšlením o problémech prostoru a času. Na takové věci si udělal názor už jako dítě. Můj intelektuální vývoj byl však zpožděný, což způsobilo, že jsem se začal trápit prostorem a časem, až když jsem dospíval.“

„Americký národ je výborným příkladem národa, který přešel od barbarství k dekadenci, aniž by poznal civilizaci.“

„Je zázrak že moderní metody výuky toho… toho nedotknutelného ducha zvědavosti ještě neudusily.“

„Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.“


„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“

„Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou; minutka na horké peci se zdá hodinou. A to je relativita.“

„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.“

„Vyvarujte se toho, abychom mladému člověku předkládali úspěch v obvyklém smyslu jako životní cíl.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .