Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

150   20948

Albert Einstein

Datum narození: 14. březen 1879
Datum úmrtí: 18. duben 1955

Albert Einstein byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity, myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu, vysvětlení Brownova pohybu a snad nejvíce obecná teorie relativity, která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách.

Citáty Albert Einstein


„Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“

„Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.“


„Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.“

„Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.“

„Nikde neleží pravda na povrchu.“

„Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po spravedlnosti a pravdě udělala více pro zlepšení podmínek ve společnosti než vypočítavá politická chytrost, která nakonec vyvolává všeobecnou nedůvěru. Kdo může pochybovat o tom, že Mojžíš byl lepším vůdcem lidstva než Machiavelli?“

„Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .