Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

150   20053

Albert Einstein

Datum narození: 14. březen 1879
Datum úmrtí: 18. duben 1955

Albert Einstein byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity, myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu, vysvětlení Brownova pohybu a snad nejvíce obecná teorie relativity, která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách.

Citáty Albert Einstein

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

„Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.“


„Banality lidského pachtění, jako majetek, vnějšková úspěšnost, přepych, ty mi už od mlada připadaly jako cosi opovrženíhodného.“

„Úsilí spojit v jedno moudrost a moc se-tkává se s úspěchem vždy jenom zřídka a nakrátko.“

„Za úspěšného člověka platí každý, kdo od svých bližních dostává víc, než odpovídá jeho službám.“

„Nesnaž se být úspěšný. Snaž se být člověkem, který má hodnotu.“

„Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby.“

„Vyvarujte se toho, abychom mladému člověku předkládali úspěch v obvyklém smyslu jako životní cíl.“

„Přehnaně soutěživý postoj je vštěpován do studenta, který je vychováván k uctívání zištného úspěchu jako příprava na jeho budoucí kariéru. Náš celý vzdělávací systém tímto zlem strádá.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .