Přidejte citáty
 Alexandr Makedonský Veliký foto

3   71

Alexandr Makedonský Veliký

Alexandr Makedonský Veliký - chybí nám detailnější popis autora.


„Umírám, neboť jsem obklopen lékaři.“ smrt, lékař

„Za všechna svá vítězství vděčím bohům, kteří postihli mé nepřátele zbabělostí a hloupostí.“ nepřátelství, hloupost, přátelství, vítězství

„Umírám za pomoci mnoha léků.“ pomoc, smrt, lék