„Umírám, neboť jsem obklopen lékaři.“

„Za všechna svá vítězství vděčím bohům, kteří postihli mé nepřátele zbabělostí a hloupostí.“

„Umírám za pomoci mnoha léků.“

Podobní autoři

Sofia Lorenová, rodným jménem Sofia Villani Scicolone je italská filmová herečka, která se v 60. letech 20. století stala hvězdou světové ...

 Euripidés foto

Euripidés

480 př. n. l. – 406 př. n. l.
33   1.3k

Eurípidés byl starořecký dramatik, klasik tragédie, básník a filozof, pocházel z bohaté rodiny. Zpracoval tradiční mýty originálním způsobem, s ...