Alkmaión z Krotónu citáty

Alkmaión z Krotónu byl řecký filosof a lékař. Starověcí autoři, jako například Díogenés Laertios, jej řadili mezi pythagorejce. Pythagorejské myšlení mu bylo blízké, nesdílel však s pythagorejci jejich nadšení pro magii.

Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho.
Alkmaión z Krotónu


Člověk se liší od ostatních živočichů tím, že jediný chápe, zatímco ostatní vnímají, avšak nechápou.
Alkmaión z Krotónu


Duše je nesmrtelná, poněvadž se podobá nesmrtelným bytostem, a to je proto, ježto se věčně pohybuje, neboť všechny božské bytosti se také bez ustání věčně pohybují, měsíc, slunce, hvězdy i celá obloha.
Alkmaión z Krotónu


Slunce je ploché.
Alkmaión z Krotónu


Zdraví se udržuje rovnoprávností sil, vlhka a sucha, chladna a tepla, kyselého a sladkého i ostatních; jednovláda z nich působí nemoc, neboť jednovláda jedné ze dvou sil je zhoubná.
Alkmaión z Krotónu


Lidé proto hynou, ježto na rozdíl od hvězd stále kroužících nemohou připojit začátek ke konci.
Alkmaión z Krotónu


O autoru - Alkmaión z Krotónu

 Alkmaión z Krotónu foto

6   138

Alkmaión z Krotónu byl řecký filosof a lékař. Starověcí autoři, jako například Díogenés Laertios, jej řadili mezi pythagorejce. Pythagorejské myšlení mu bylo blízké, nesdílel však s pythagorejci jejich nadšení pro magii.

Podobní autoři

 Hippokratés foto
Hippokratés 22
starověký řecký lékař 460
 Homér foto
Homér 26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750
 Lukiános foto
Lukiános 3
starověký řecký spisovatel 120
 Aristofanés foto
Aristofanés 9
starověký řecký dramatik -446 – -385 př. n. l.
 Anaximandros foto
Anaximandros 9
starověký řecký filozof -610 – -545 př. n. l.
 Maimonides foto
Maimonides 2
rabín, lékař, filosof 1135 – 1204
 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 60
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
 Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia 5
starověký řecký filozof -333 – -263 př. n. l.
 Aristón z Chiu foto
Aristón z Chiu 1
starověký řecký filozof
Aristainetos 1
starověký řecký apoštol
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .