Anthony de Mello citáty

Anthony de Mello foto

61   131

Anthony de Mello

Datum narození: 3. září 1931
Datum úmrtí: 2. červen 1987

Anthony de Mello byl jezuitský kněz, psychoterapeut a spisovatel. Proslavil se svými knihami, které se formou krátkých a leckdy humorných příběhů a meditací dotýkají spirituality a smyslu lidského života.

Citáty Anthony de Mello


„Tržiště je pro ticho stejně vhodné jako klášter, neboť ticho je nepřítomnost ega.“

„Buď k sobě přátelský a tvé já bude spokojené; to tě osvobodí, abys mohl milovat svého bližního.“


„MInulost je třeba opustit ne proto, že špatná, ale protože je mrtvá“

„Nejmocnější síla je umět být bezmocný.“

„Bůh miluje život v jeho neúspěchu stejně jako v jeho plodnosti.“

„Stvoření předcházela láska. Po stvoření se láska uskutečňuje. Až se naplní, stvoření ustane a láska bude navěky.“

„To, že dáte celé srdce jednomu člověku, vás nenutí, abyste dali druhému méně. Naopak, každý z nich pak dostává víc. Neboť milujete-li pouze svého přítele a nikoho jiného, nabízíte mu vlastně dosti malé srdce. Když ho dáte i ostatním, váš přítel na tom jedině získá.“

„Když se lidé radují, jsou vždycky dobří; zatímco když se snaží být dobří, zřídkakdy se u toho radují.“


„Zeptáte se probuzeného člověka: „Proč jste šťastný?“ a probuzený vám odpoví: „Proč ne?““

„K utonutí nedojde tím, že člověk spadne do řeky, ale tím, že v ní zůstane.“

„Zjistíte-li dnes, že nejste tak moudří, jak jste si o sobě mysleli včera, jste dnes moudřejší.“

„Až se přestaneš měnit, přestaneš žít.“


„... Kdybys nikdy neodsuzoval, nepotřeboval bys odpouštět.“

„Jednou pochopíš, že to co hledáš, už máš.“

„Člověk si vždycky vykračuje zvesela, když odhodí břemeno jménem ego.“

„Řešení problémů nespočívá ani v konání, ani v nekonání, ale v pochopení, protože kde je skutečné pochopení, tam není problémů. Anthony de Mello Život není hádanka, kterou je třeba rozluštit, či otázka, na kterou je třeba odpovědět. Život je záhada, nad níž se přemítá, taje údivem a jež se vychutnává.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 61 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .