Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 2

„Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebení, nýbrž naplnění.“

„Byl to obchodník s patentními pilulkami utišujícími žízeň. Když člověk jednu polkne nemusí týden pít.
„Proč to prodáváš?“ zeptal se malý princ.
„Je to velká úspora času,“ odpověděl obchodník. „Znalci to vypočítali. Ušetří se padesát tři minuty za týden.“
„A co udělá s těmito padesáti třemi minutami?“
„Co kdo chce...“
Kdybych já měl padesát tři minuty nazbyt, řekl malý princ, šel bych docela pomaloučku ke studánce...
(kniha Malý princ - Kapitola XXIII)“


„Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. „Vy se mé růži vůbec nepodobáte, vy ještě nic nejste,“ řekl jim. „Jste krásné, ale jste prázdné,“ pokračoval. „Není možné pro vás umřít … ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval… Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala nebo se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.““

„U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě, a přece nenalézají to, co hledají.
- Nenalézají... - odpověděl jsem.
- A přesto by mohli, najít, co hledají v jediné růži nebo kapce vody...
- Ano - odpověděl jsem. A malý princ dodal: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.
(kniha Malý princ)“

„„Ty jsi podivné zvíře," řekl mu konečně, „tenké jako prst..."
„Ale jsem mocnější, než prst krále," řekl had.
(kniha Malý princ - Kapitola XVII)“

„Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.“

„Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení.
Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.“

„Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je.“


„Pravá láska začíná tehdy, když nečekáme nic nazpět.“

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.
(kniha Malý princ)“

„Svět slz je tak záhadný.
(kniha Malý princ - Kapitola VII)“

„Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. A poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.“


„Člověk je sám i mezi lidmi.“

„Když si mně ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mně jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě.“

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
(kniha Malý princ)“

„Nebudu ti snášet důvody, pro které mě máš milovat, neboť ty žádné důvody nemáš. Důvodem k lásce je láska.“

Zobrazeno 17-32 citátů z celkem 161 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .