Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 3

„Bůh je stejně pravdivý jako strom, jenom je mnohem těžší ho poznat.“

„Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.“


„Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.“

„Člověk je sám i mezi lidmi.“

„U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě, a přece nenalézají to, co hledají.
- Nenalézají... - odpověděl jsem.
- A přesto by mohli, najít, co hledají v jediné růži nebo kapce vody...
- Ano - odpověděl jsem. A malý princ dodal: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.“

„Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo nejvíc zápasil sám ze sebou.“

„Jako olivy vydávají nejlepší olej, když se nejvíc mačkají, tak umělec vytvoří nejlepší svá díla zatímco se nachází na samotném dně bytí.“

„Budeš tedy soudit sám sebe (...) To je to nejtěžší. Je mnohem složitější soudit sám sebe než kohokoliv jiného. Jestliže se ti podaří soudit dobře sám sebe, bude to znamenat, že jsi opravdu moudrý.“


„Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. „Vy se mé růži vůbec nepodobáte, vy ještě nic nejste,“ řekl jim. „Jste krásné, ale jste prázdné,“ pokračoval. „Není možné pro vás umřít … ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval… Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala nebo se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.““

„Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi.“

„Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky.“

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“


„Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení.
Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.“

„Láska je především modlitba a modlitba je ticho.“

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.“

„Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .