Antoine de Saint-Exupéry citát #16058

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 150
francouzský letec a spisovatel 1888 – 1957
„Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 3

„Láska je štěstí, které si vzájemně dáváme.“

„Bůh je stejně pravdivý jako strom, jenom je mnohem těžší ho poznat.“


„Netoužíme po věčnosti, ale nechceme se dočkat chvíle, kdy naše činy a věci náhle úplně ztratí smysl. V takové chvíli se ukáže prázdnota, jež nás obklopuje...“

„K tomu, abychom jasně viděli, často stačí změnit směr pohledu.“

„Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu.“

„Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení.
Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.“

„Krása je totéž jako štěstí.“

„Život není ani prostý ani složitý, ani jasný ani temný, ani rozporuplný ani vnitřně jednotný. Život prostě je.“


„Jedině děti vědí co hledají.“

„Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde.“

„Člověk je tím větší, čím víc je sám sebou.“

„Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. A poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.“


„Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi.“

„Láska je především modlitba a modlitba je ticho.“

„Musím přece snést dvě nebo tři housenky, když chci poznat motýly.“

„Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .