Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 4

„Oni to dokázali, proč ne já?“

„Božstvo se vyjadřuje skrze jedince, který jde proti průměrnému vkusu.“


„Vedu-li válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se dalo dosáhnout válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva odzbrojím. Mír mohu nastolit jen tehdy, pokud ho sám vytvářím.“

„It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye.“

„Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro jiného jsou to jen světélka na nebi. Pro vědce je to problém k řešení.“

„Sny tě nemohou uspokojit z toho prostého důvodu, že nekladou odpor.“

„Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.“

„Zdá se, že dokonalost se nedosahuje tehdy, když už nelze nic přidat, ale tehdy, když se nedá nic odebrat.“


„Nevím, zda ten, kdo se ubírá k svému domovu, jde vstříc hádce nebo lásce.“

„Prostor vědomí je pranepatrný. Vejde se tam vždy jen jeden problém.“

„Jediným přepychem jsou lidské vztahy“

„Život není ani prostý ani složitý, ani jasný ani temný, ani rozporuplný ani vnitřně jednotný. Život prostě je.“


„Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.“

„Kdybych nařídil generálovi, aby byl mořský pták a on neuposlechl, nebyla by to chyba generálova, ale moje. Je třeba žádat od každého to, co může dát.“

„Jde o úctu k člověku skrze jednotlivce.“

„Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem ven.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .