Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 4

„Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.“

„Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“


„Důkazem, že malý princ skutečně existoval je to, že byl rozkošný, že se smál a že chtěl beránka. Chce-li někdo beránka, je to důkaz, že žije.“

„U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě, a přece nenalézají to, co hledají.
- Nenalézají... - odpověděl jsem.
- A přesto by mohli, najít, co hledají v jediné růži nebo kapce vody...
- Ano - odpověděl jsem. A malý princ dodal: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.
(kniha Malý princ)“

„Co to znamená ochočit?
Je to něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.“

„Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni.
(kniha Citadela)“

„Budeš tedy soudit sám sebe (...) To je to nejtěžší. Je mnohem složitější soudit sám sebe než kohokoliv jiného. Jestliže se ti podaří soudit dobře sám sebe, bude to znamenat, že jsi opravdu moudrý.“

„Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. „Vy se mé růži vůbec nepodobáte, vy ještě nic nejste,“ řekl jim. „Jste krásné, ale jste prázdné,“ pokračoval. „Není možné pro vás umřít … ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval… Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala nebo se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.““


„Kdybych nařídil generálovi, aby byl mořský pták a on neuposlechl, nebyla by to chyba generálova, ale moje. Je třeba žádat od každého to, co může dát.“

„It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye.“

„Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami.“

„Vedu-li válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se dalo dosáhnout válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva odzbrojím. Mír mohu nastolit jen tehdy, pokud ho sám vytvářím.“


„Bral vážně bezvýznamná slova a byl proto velice nešťasten.“

„Tak dlouho se milovalo moře se sluncem, až se zrodila Korsika. “

„Pravda uhodí a třeba zničí tam, kde nejistota jen stále hlodá a otravuje.“

„Zdá se, že dokonalost se nedosahuje tehdy, když už nelze nic přidat, ale tehdy, když se nedá nic odebrat.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 161 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .