Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 5

„Všechny cesty vedou k lidem.“

„Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám.“


„Existuje pouze jediný opravdový přepych - přepych lidských vztahů.“

„Nemyslí vůbec, a tak se mu nemůže stát, že myslel špatně.“

„Ovšem my, kteří chápeme život, nestaráme se vůbec o čísla.“

„Cíl bez plánu je pouze přání.“

„Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo nejvíc zápasil sám ze sebou.“

„Technický vývoj směřuje vždy od primitivního přes komplikované k jednoduchému.“


„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“

„Člověk bez řádu, žárlící na souseda, pokud ho soused v něčem převyšuje, se snaží strhnout ho na svou úroveň.“

„Láska k bližnímu v duchu mé říše znamená spolupráci.“

„It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye.“


„Nedovedete si představit, jak je hrozné mít celý život naplánovaný.“

„Vedu-li válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se dalo dosáhnout válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva odzbrojím. Mír mohu nastolit jen tehdy, pokud ho sám vytvářím.“

„Galeje nejsou tam, kde se kope krumpáčem... Galeje jsou tam, kde údery krompáče nemají smysl, nespojují toho, kdo kope, se společenstvím lidí.“

„Nepřítel ti vytyčuje meze, dává ti tvar a pevnost.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .