Antoine de Saint-Exupéry citát #16058

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 161
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 5

„Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají.
(kniha Malý princ)“

„Cíl bez plánu je pouze přání.“


„Přijmi tento den, jak ti je dán, a nepotýkej se s tím, co nelze napravit...“

„Oni to dokázali, proč ne já?“

„Konstrukční dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“

„Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi.“

„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“

„Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.“


„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“

„Jako olivy vydávají nejlepší olej, když se nejvíc mačkají, tak umělec vytvoří nejlepší svá díla zatímco se nachází na samotném dně bytí.“

„Lidé musí spolu mluvit, mají-li se domluvit.“

„Když má někdo rád květinu, jedinou svého druhu na milionech a milionech hvězd, stačí mu ke štěstí, když se na ty hvězdy dívá. A řekne si: Tam někde, je má květina... Ale když sežere beránek květinu, bude to, jako by najednou všechny hvězdy pohasly! A to není důležité?“


„Ovšem my, kteří chápeme život, nestaráme se vůbec o čísla.“

„Bůh je stejně pravdivý jako strom, jenom je mnohem těžší ho poznat.“

„K tomu, abychom jasně viděli, často stačí změnit směr pohledu.“

„Netoužíme po věčnosti, ale nechceme se dočkat chvíle, kdy naše činy a věci náhle úplně ztratí smysl. V takové chvíli se ukáže prázdnota, jež nás obklopuje...“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 161 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .