Antoine de Saint-Exupéry citát #10996

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 150
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Člověk je sám i mezi lidmi.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty

Antoine de Saint-Exupéry foto

150   4006

Antoine de Saint-Exupéry

Datum narození: 29. červen 1900
Datum úmrtí: 31. červenec 1944
Další jména: Antoine De Saint–Exupéry

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry byl francouzský spisovatel, letec, často je považován také za filosofa a humanistu. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Citadela nebo Malý princ.

Citáty

„Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.“

„Nebudu ti snášet důvody, pro které mě máš milovat, neboť ty žádné důvody nemáš. Důvodem k lásce je láska.“


„Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem ven.“

„Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.“

„Láska je především modlitba a modlitba je ticho.“

„Pravá láska začíná tehdy, když nečekáme nic nazpět.“

„Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení.
Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.“

„Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky.“


„Miluje jen ten, co oplátkou nic nečeká.“

„Pravda uhodí a třeba zničí tam, kde nejistota jen stále hlodá a otravuje.“

„Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“
"Ano, jistě," řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlnu písku ve svitu měsíce.
"Poušť je krásná…," dodal.
A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic... Neslyšíme nic…
A přece něco září v tichu…
"Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…," řekl malý princ.
Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství…
"Ano," řekl jsem malému princi, "ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!"“

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“


„Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.“

„Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. „Vy se mé růži vůbec nepodobáte, vy ještě nic nejste,“ řekl jim. „Jste krásné, ale jste prázdné,“ pokračoval. „Není možné pro vás umřít … ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval… Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala nebo se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.““

„Krása je totéž jako štěstí.“

„Bral vážně bezvýznamná slova a byl proto velice nešťasten.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .