Antoine de Saint-Exupéry citát #2671

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 150
francouzský letec a spisovatel 1888 – 1957
„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty

Antoine de Saint-Exupéry foto

150   4295

Antoine de Saint-Exupéry

Datum narození: 7. květen 1888
Datum úmrtí: 14. listopad 1957
Další jména: Antoine De Saint–Exupéry

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry byl francouzský spisovatel, letec, často je považován také za filosofa a humanistu. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Citadela nebo Malý princ.

Citáty Antoine de Saint-Exupéry

„Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky.“

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“


„Miluje jen ten, co oplátkou nic nečeká.“

„Když si mně ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mně jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě.“

„Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.“

„Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky.“

„Přijmi tento den, jak ti je dán, a nepotýkej se s tím, co nelze napravit...“

„Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“
"Ano, jistě," řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlnu písku ve svitu měsíce.
"Poušť je krásná…," dodal.
A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic... Neslyšíme nic…
A přece něco září v tichu…
"Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…," řekl malý princ.
Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství…
"Ano," řekl jsem malému princi, "ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!"“


„Láska je tehdy láskou, neočekává-li od druhého žádnou lásku.“

„Jde o úctu k člověku skrze jednotlivce.“

„Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.“

„Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. „Vy se mé růži vůbec nepodobáte, vy ještě nic nejste,“ řekl jim. „Jste krásné, ale jste prázdné,“ pokračoval. „Není možné pro vás umřít … ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval… Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala nebo se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.““


„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“

„Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni.“

„Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.“

„Proměňte svůj život v sen, a své sny ve skutečnost“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .