Aristoteles citáty

 Aristoteles foto

122   1537

Aristoteles

Datum narození: 383 př. n. l.
Datum úmrtí: 321 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně - Thessaloniki, zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě, asi 60 km SV od Athén.

Citáty Aristoteles

„Přítel všech - přítel nikoho.“

„Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.“


„Nic tak neničí lidské tělo, jako trvalá nečinnost.“

„Je v povaze 'vášně', že není uspokojena, a většina lidí žije jenom kvůli požitku z ní.“

„Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk.“

„Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu a nikoli k sobě.“

„Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí.“

„'Zákon' je rozum zbavený vášně.“


„Přítel je jedna duše ve dvou tělech.“

„Člověk od přírody baží po poznání.“

„'Příroda' nečiní nic bezdůvodně.“

„Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.“


„Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.“

„Neexistují hloupé odpovědi, pouze chytré otázky.“

„Přátelství je jako vznešená. vynikající láska, v které se k jednomu člověku připojí jeden člověk.“

„Válčíme proto,abychom mohli žít v míru.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 122 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .