Aristoteles citáty

 Aristoteles foto

122   1608

Aristoteles

Datum narození: 383 př. n. l.
Datum úmrtí: 321 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně - Thessaloniki, zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě, asi 60 km SV od Athén.

Citáty Aristoteles


„Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně.“

„Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk.“


„Život záleží v pohybu.“

„Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.“

„Přítel je jedna duše ve dvou tělech.“

„Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu a nikoli k sobě.“

„Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.“

„I myšlení občas škodí zdraví.“


„Naděje je sen bdícího.“

„Každý génius má v sobě trochu šílenství.“

„Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu.“

„Zvíře má duši.“


„Ty chceš vědět, proč jsem přerušil učený rozhovor, abych se ohlédl za krásnou ženou? Lituji tě, můj příteli, protože tohle byla otázka slepce.“

„Neboť 'člověk' není to nejlepší ve vesmíru.“

„Třebaže je 'Bůh' pro všechny smrtelníky neviditelný, mohou ho vypozorovat z jeho děl.“

„Nemiluje ten, kdo nemiluje navždy.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 122 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .