Aristoteles citáty

 Aristoteles foto

122   1521

Aristoteles

Datum narození: 383 př. n. l.
Datum úmrtí: 321 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně - Thessaloniki, zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě, asi 60 km SV od Athén.

Citáty Aristoteles

„Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk.“

„Přítel je jedna duše ve dvou tělech.“


„Přítel všech - přítel nikoho.“

„Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu a nikoli k sobě.“

„Člověk od přírody baží po poznání.“

„'Příroda' nečiní nic bezdůvodně.“

„Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.“

„Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.“


„Neexistují hloupé odpovědi, pouze chytré otázky.“

„Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.“

„Přátelství je jako vznešená. vynikající láska, v které se k jednomu člověku připojí jeden člověk.“

„Válčíme proto,abychom mohli žít v míru.“


„'Neuspět' je možné mnoha způsoby, zatímco 'uspět' je možné pouze způsobem jedním.“

„Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.“

„Nemiluje ten, kdo nemiluje navždy.“

„Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 122 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .