Arthur Schopenhauer citáty

Arthur Schopenhauer foto
Jméno: Arthur Schopenhauer
Narozen: 22. únor 1788
Zemřel: 21. září 1860
Oblíbenost: 71% / 1481 hlasů 100 0
Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
Arthur Schopenhauer foto

„Osud míchá karty, my hrajeme.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Povaha je mnohem víc než vzdělání!“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Duchaplné řeči nebo nápady patří před duchaplnou společnost, v obyčejné jsou nenáviděny, abychom se v obyčejné líbili, musíme být povrchní a omezení. V takové společnosti se musíme tedy s těžkým sebezapřením vzdát tří čtvrtin svého já, abychom se podobali ostatním.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Docela poctivě to každý myslí nakonec jen sám se sebou a nanejvýš se svým dítětem.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„V říší života je nejsilnějším projevem vůle k životu rozmnožovací pud. Ten dokonce překoná i smrt. Láska je iluze, jejíž pomocí se příroda stará o zachování rodu.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Arthur Schopenhauer foto

„Žádné zvíře nikdy netrýzní, aby trýznilo, dělá to však člověk a takto vzniká ďábelská povaha, která je daleko horší než je povaha zvířecí.“

Arthur Schopenhauer
Odkaz na citát
Přejít na jiné číslo stránky...

 

NAVRCHOLU.cz