Arthur Schopenhauer citáty

Arthur Schopenhauer foto

130   1672

Arthur Schopenhauer

Datum narození: 22. únor 1788
Datum úmrtí: 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.


„Osud míchá karty, my hrajeme.“ osud, karta

„Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.“ moudrost, rozum, peníze, srdce


„Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti.“ život, smrt

„Povaha je mnohem víc než vzdělání!“ vzdělání, povaha

„V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud.“ plán, šach, soupeř, život

„Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť.“ člověk, lidé

„Duchaplné řeči nebo nápady patří před duchaplnou společnost, v obyčejné jsou nenáviděny, abychom se v obyčejné líbili, musíme být povrchní a omezení. V takové společnosti se musíme tedy s těžkým sebezapřením vzdát tří čtvrtin svého já, abychom se podobali ostatním.“ řeč, nápad, omezení, čtvrtina

„To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy.“ osud, lidé, čin, většina


„Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.“ absence, štěstí, forma, přání

„Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt.“ jitro, mládí, probuzení, smrt

„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“ zdraví

„Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít.“ čas, člověk, lidé


„Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl.“ moudrost, myšlenka

„Docela poctivě to každý myslí nakonec jen sám se sebou a nanejvýš se svým dítětem.“ děti

„V říší života je nejsilnějším projevem vůle k životu rozmnožovací pud. Ten dokonce překoná i smrt. Láska je iluze, jejíž pomocí se příroda stará o zachování rodu.“ pomoc, smrt, iluze, pud

„O významu zdraví nejlépe svědčí to, že zdravý žebrák je šťastnější než nemocný král.“ štěstí, nemoci, význam, zdraví

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 130 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .