Arthur Schopenhauer citáty

Arthur Schopenhauer foto

125   1748

Arthur Schopenhauer

Datum narození: 22. únor 1788
Datum úmrtí: 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.

Citáty

„Osud míchá karty, my hrajeme.“

„Existuje jen jeden vrozený omyl, a to ten, že tu jsme, abychom byli šťastní. Pokud setrváváme v tomto vrozeném omylu, jeví se nám svět jako plný rozporů. Neboť na každém kroku, ve velkém i malém, vidíme, že svět a život vůbec nejsou zařízeny tak, aby obsahovaly šťastné bytí, proto nesou téměř všechny starší tváře výraz toho, co se anglický nazývá disappointment - zklamání.“


„Jeden pohled stačí, abychom zjistili, že lidské štěstí má dva nepřátele - utrpení a nudu.“

„Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň.“

„Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít.“

„Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra.“

„Žena je oslnivý efekt přírody.“

„Kdyby život a bytí byl příjemný stav, pak by nikdo nechodil rád spát a rád by se z tohoto nevědomého stavu zase probouzel. Ale opak je pravdou; každý jde spát rád a velmi nerad se probouzí.“


„Chyby, kterých jsme se dopustili, bychom neměli, jako často činíme, omlouvat sami před sebou nebo je zkrášlovat či zmenšovat; nýbrž měli bychom si je přiznat a uvědomit si je v celé jejich velikosti, abychom si jasně vštípili zásadu, že se jich příště nedopustíme.“

„Malí lidé se nesmírně radují z chyb a poklesků velikánů.“

„Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl.“

„Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný.“


„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“

„Dítě je do jisté míry géniem a génius je do jisté míry dítětem.“

„Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky.“

„Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 125 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .