Arthur Schopenhauer foto

Arthur Schopenhauer

22. únor 1788 – 21. září 1860
96   1.5k

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Osud míchá karty, my hrajeme.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Povaha je mnohem víc než vzdělání!“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti.“


Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Duchaplné řeči nebo nápady patří před duchaplnou společnost, v obyčejné jsou nenáviděny, abychom se v obyčejné líbili, musíme být povrchní a omezení. V takové společnosti se musíme tedy s těžkým sebezapřením vzdát tří čtvrtin svého já, abychom se podobali ostatním.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Docela poctivě to každý myslí nakonec jen sám se sebou a nanejvýš se svým dítětem.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„Žádné zvíře nikdy netrýzní, aby trýznilo, dělá to však člověk a takto vzniká ďábelská povaha, která je daleko horší než je povaha zvířecí.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 1788–1860
96   1.5k
„V říší života je nejsilnějším projevem vůle k životu rozmnožovací pud. Ten dokonce překoná i smrt. Láska je iluze, jejíž pomocí se příroda stará o zachování rodu.“

Podobní autoři

Robert Burns foto

Robert Burns

25. leden 1759 – 21. červenec 1796
7   2.2k

Robert Burns byl skotský básník a autor písní.

William Shakespeare foto

William Shakespeare

1564 – 23. duben 1616
163   14.4k

William Shakespeare byl významný anglický básník a dramatik, klíčová postava evropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka ...