Aurelius Augustinus citát #21524

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.“

Aurelius Augustinus citáty

Aurelius Augustinus foto

65   670

Aurelius Augustinus

Datum narození: 13. listopad 354
Datum úmrtí: 28. srpen 430
Další jména: Svatý Augustýn, Augustinus, Sv. Augustín

Svatý Augustin, též Augustin z Hippa nebo Augustin z Hippony, latinsky Aurelius Augustinus, byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna. Augustinus, zvaný též "učitel Západu", je jeden z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů, představitel latinské platónsky orientované patristiky.

Citáty Aurelius Augustinus

„Je mnoho lidí, které má Bůh a nemá je církev, a je také mnoho lidí, které má církev, ale nemá je Bůh.“

„Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže zapomínáš, zapomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.“


„Trpělivost je společníkem moudrosti.“

„Čas proudí z budoucnosti, která ještě neexistuje, přes přítomnost, která nemá trvání, do minulosti, jež přestala existovat.“

„Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.“

„Kdo touží být šťastný, musí si obstarat to, co mu žádný osud nemůže ukrást.“

„Nevěřícím musíme dát všechnu svoji lásku - jen za pravdu jim dát nesmíme.“

„Dilige et quod vis fac. – Miluj a dělej, co chceš.“


„Pane, konej se mnou, co umíš a chceš; vím totiž, že jsi milující.“

„Nemôže mať Boha za Otca ten, kto pohŕda cirkvou ako matkou.“

„Zajišťování pohřbu, vybavování hrobů, honosnost tryzen - to vše je spíše utěšování živých než pomoc pro mrtvé.“

„Kdo nedovolí 'pravdě', aby nad ním zvítězila, dovolí to omylu. “


„Tělesná láska neuspokojuje člověka v duši a dokonce ani jeho tělo v smyslech. Důkazem toho je, že ji neustále vyhledává na jiných místech a za jiných okolností.“

„Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska sama je Boh vo svojej osobe.“

„Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje.“

„Člověka nemůžeme hodnotit podle toho, co ví, ale podle toho, co miluje.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 65 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .