Bible (kniha) citát #13707

„Z mnohého vědění mnoho smutku.“

Bible (kniha) citáty

28   611

Bible (kniha)

Bible je soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.

Citáty Bible (kniha)


„Tlucte, a bude vám otevřeno.“

„Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.“


„Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě.“

„Kdo se povyšuje, bývá ponížen.“

„Zvířata jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí stejně umírají, dýchají stejně, v čem je člověk před zvířetem? K jednomu místu plynou.“

„Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město.“

„Kdo vítr seje, klidí bouři.“

„Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.“


„Z mnohého vědění mnoho smutku.“

„Hledejte a naleznete.“

„Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům hovad se svárem.“

„Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.“


„Hlupáci opovrhují moudrostí i učením.“

„Ruka pracovitých panovati bude.“

„Poznání připravilo lidi o pobyt v ráji.“

„Běda těm, od nichž pokušení vzchází!“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 28 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .