Buddha citáty

 Buddha foto

36   2351

Buddha

Datum narození: 566 př. n. l.
Datum úmrtí: 13. říjen 483 př. n. l.
Další jména: Budha

Gautama Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, v páli Siddhattha Gótama je zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený.

Citáty Buddha

„Velká láska se podobá útrapám válečných výprav.“

„Dělej dobro a dobro se ti vrátí.“


„Nikdy nebude na světe nenávist vymýcena nenávistí. Nenávist vymýtí láska. (Nikdo není ostrov)“

„Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď.“

„Záští nezaniká záštím, ale láskou.“

„Vítězství plodí nenávist, protože ten, kdo je poražený, je nešťastný. (Nikdo není ostrov)“

„Kořen všeho zla je nedostatek poznání.“

„Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje zarmoucené lidi i zvířata.“


„Hněv překonávej srdečností,
zlé oplácej dobrým,
lakomého překonávej dary,
pravdou překonávej lháře.
(Nikdo není ostrov)“

„Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.“

„Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.“

„Vše, co jsme, je výsledkem toho, co jsme si mysleli.“


„Neusmrcujte, nýbrž ctěte život.“

„Jediné, o co by měl inteligentní člověk v tomto světě usilovat, je poznat to, co nemůže zničit ani smrt.“

„Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.“

„Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 36 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .