Buddha citát #23392

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Nedělejte ohňů, nepopálíte se; zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.“

Buddha citáty

 Buddha foto

36   2387

Buddha

Datum narození: 566 př. n. l.
Datum úmrtí: 13. říjen 483 př. n. l.
Další jména: Budha

Gautama Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, v páli Siddhattha Gótama je zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený.

Citáty Buddha

„Dělej dobro a dobro se ti vrátí.“

„Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď.“


„Kořen všeho zla je nedostatek poznání.“

„Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho.“

„Nedělejte ohňů, nepopálíte se; zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.“

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“

„Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.“

„Mnichové, toto jest vznešená pravda o stezce vedoucí k odstranění utrpení: je to tato osmidílná cesta: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravá snaha, pravé rozvažování, pravé soustředění ducha.“


„Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.“

„Vše, co jsme, je výsledkem toho, co jsme si mysleli.“

„Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet.“

„Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.“


„Velká láska se podobá útrapám válečných výprav.“

„Nikdy nebude na světe nenávist vymýcena nenávistí. Nenávist vymýtí láska. (Nikdo není ostrov)“

„Záští nezaniká záštím, ale láskou.“

„Vítězství plodí nenávist, protože ten, kdo je poražený, je nešťastný. (Nikdo není ostrov)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 36 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .