Buddha citát #23392

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Nedělejte ohňů, nepopálíte se; zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.“

Buddha citáty

 Buddha foto

36   2514

Buddha

Datum narození: 566 př. n. l.
Datum úmrtí: 13. říjen 483 př. n. l.
Další jména: Budha

Gautama Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, v páli Siddhattha Gótama je zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený.

Citáty Buddha


„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“

„Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.“


„Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď.“

„Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.“

„Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou.“

„Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět.“

„Příčinou utrpení je touha - s koncem touhy končí utrpení.“

„Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet.“


„Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován.“

„Kořen všeho zla je nedostatek poznání.“

„Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho.“

„Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.“


„Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje zarmoucené lidi i zvířata.“

„Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.“

„Vše, co jsme, je výsledkem toho, co jsme si mysleli.“

„Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit, spálíte se jenom Vy.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 36 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .