Chalíl Džibrán citáty

Chalíl Džibrán foto

24   645

Chalíl Džibrán

Datum narození: 6. leden 1883
Datum úmrtí: 10. duben 1931
Další jména: Kahlil Gibran

Chalíl Džibrán; anglicky Khalil Gibran; byl původem libanonský malíř, básník a spisovatel, který strávil většinu času v USA.

Citáty Chalíl Džibrán


„Bolest znamená protržení skořápky, která obaluje vaše pochopení.“

„V soli musí být něco posvátného. Je v našich slzách i v moři.“


„Řekl jsem životu: Chtěl bych slyšet hovořit smrt. A život promluvil trochu hlasitěji a řekl: Teď ji slyšíš!“

„Život a smrt jsou jako řeka a moře.“

„Moudrý člověk může milovat i ty, jež nechce do konce života spatřit.“

„Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina.“

„Láska nemá jiného přání, leč naplnit se.“

„Krása je věčnost shlížející se v zrcadle. Avšak vy jste zrcadlo a vy jste věčnost.“


„Váš bližní je vaše neznámé já, které se vám zviditelňuje před očima. Jeho obličej se zrdcadlí ve vašich tichých vodách, a když se do nich podíváte, spatříte svou vlastní tvář.
Když budete v noci naslouchat, uslyšíte, jak k vám mluví. Jeho slova budou tlukotem vašeho vlastního srdce. Buďte s ním, aby i on byl s vámi.“

„Právě tak jako nemůže list zežloutnou bez tichého vědomí celého stromu,
ani ten, kdo činí zlo, nemůže páchat špatné činy bez skryté vůle vás všech. (Prorok)“

„Nemyslete si, že můžete řídit cesty lásky... protože láska, pokud jí budete hodni, bude řídit ty vaše.“

„Co je strach z chudoby jiného než chudoba sama? Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit? (Prorok)“


„Je dobré dávat, je-li člověk o to požádán, ale lépe je pochopit a dávat bez požádání.“

„Smysl života nemáme hledat ve svých úspěších, ale spíš v tom, čeho chceme dosáhnout.“

„Pravda potřebuje dva lidi. Jednoho, který ji vysloví, a druhého, jenž jí porozumí.“

„Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne prospěchářství.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 24 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .