Dante Alighieri citáty

Dante Alighieri foto

28   2078

Dante Alighieri

Datum narození: 14. květen 1265
Datum úmrtí: 13. listopad 1321

Dante Alighieri byl jeden z nejvýznamnějších italských básníků, významně však přispěl také k vývoji jazykovědy a italského jazyka a k vývoji politické filozofie. Jeho největším dílem je Božská komedie, pro dějiny politické filozofie má velký význam latinský spis De monarchia. Dante je rovněž považován za tvůrce spisovné italštiny, kterou svými díly prosadil. Svůj přístup teoreticky zdůvodnil v díle De vulgari eloquentia.

Citáty Dante Alighieri

„Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.“

„Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami.“


„Naděje byť malá, zelená se…“

„Nejkrásnější věc, kterou Bůh stvořil, je žena a růže.“

„Dobré panování lásky, neboť odvrací mysl svého věrného od všech věcí nízkých. Nedobré je panování lásky, neboť čím větší věrností je jí oddán její věrný, tím větší a bolestnější jsou rozpoložení, jimiž musí projít.“

„Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje.“

„Nevinnost najdete jen v maličkých.“

„Málo miluje, kdo umí slovy vyjádřit, jak moc miluje.“


„Mnou vchází se do trýznivého města,
mnou vchází se do věčné bolesti,
mnou vchází se k těm, jež bůh věčně trestá.
Mnou dal Pán průchod spravedlnosti,
jsem z Boží moci, dílem lásky jdete,
jsem sklenuta nejvyšší moudrostí.
Všechno stvořené přede mnou v tom světě
je od věků. Já navždy potrvám.
Zanechte naděje, kdo vstupujete.“

„E quindi uscimmo a riveder le stelle. -... tu vyšli jsme a spatřili zas hvězdy.“

„Jeden čeká, že se doba změní. Jiný pevně ji chytí a hned jedná!“

„Optimismus byl vždy zachráncem lidstva.“


„Takový v smrti jsem, jak žil jsem dříve.“

„Němé díky za svou lásku je přesvědčivější než krásná slova a velké dary.“

„Naděje byť malá, zelená se.“

„Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 28 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .