David Hume citáty

David Hume foto

7   51

David Hume

Datum narození: 26. duben 1711
Datum úmrtí: 25. srpen 1776

David Hume [deɪ.vɪd hjʊːm] je považován za jednoho z největších anglicky píšících filosofů 18. století, domyšlením některých důsledků teorie poznání známé jako empirismus poukázal na jeho nedostatky, což prý vytrhlo Immanuela Kanta z jeho dogmatického spánku. Hume je známý svou kritikou kategorie kauzality jako něčeho, co by bylo ve věcech. Další oblastí kritiky je u Huma pojetí poznání jako indukce. V kontextu ateismu má Hume, deklarující se jako tvrdošíjný ateista, zejména význam svým principem přístupu k tzv. zázrakům, tzv. Humeovou břitvou, tzn. právě tím, že se „zázrak“ definuje jako porušení přírodního zákona, jehož fungování je ale v souladu se vší lidskou zkušeností, je zázrak něčím nemožným. Hume odmítá i deismus, podle něj nelze na nějakého Boha-Tvůrce usuzovat ze světa, tj. z „výtvoru“.„Zakládat jednu hypotézu na druhé znamená stavět ve vzduchu. Pomocí takových domněnek a smyšlenek lze dosáhnout nanejvýš toho, že zajistíme pouhou možnost našeho názoru; jeho skutečnost však touto cestou nedokážeme.“

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“


„Naše mravní přesvědčení se nezakládají na rozumu, nýbrž na pocitech.“

„Čas člověka, když se s ním dobře hospodaří, je jako obdělávané pole.“

„Když jsem hledal sebe sama, nikdy jsem nenašel nikoho doma.“

„Když vezmeme do ruky kterýkoli svazek, například z bohosloví nebo školské metafyziky, položme si otázku: Obsahuje abstraktní úvahy o kvantitě nebo čísle? Ne. Obsahuje zkušenostní úvahy o faktických okolnostech a jsoucím? Ne. Budiž tedy předán plameni, neboť nemůže obsahovat nic než sofistiku a klam.“

„Co je pravděpodobnější: že najednou přestaly platit zákony přírody, nebo že si jedna židovská koketka trochu zalhala?“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .