Eckhart Tolle citáty

Eckhart Tolle foto

74   41

Eckhart Tolle

Datum narození: 16. únor 1948

Eckhart Tolle původním jménem Ulrich Leonard Tolle je německý filozof a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, radikálně změnil směr svého života a prošel hlubokou duchovní proměnou.

Následujících několik let strávil integrováním a prohlubováním osobní transformace, která byla začátkem intenzivní duchovní cesty.

Posledních deset let je poradcem a duchovním učitelem pracujícím s jednotlivci i malými skupinami v Evropě a Severní Americe. Od roku 1996 žije ve Vancouveru v Britské Kolumbii. Jeho prvotina Moc přítomného okamžiku se stala bestsellerem a byla přeložena do 33 světových jazyků.

Citáty Eckhart Tolle

„Mnozí lidé jsou tak uvězněni ve své mysli, že pro ně krása přírody vůbec neexistuje.“

„Příčinou všech problémů je samotné ego.“


„Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.“

„Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Pokud ztratíte spojení se svým já, ztratíte se ve světě.“

„Skrze přítomný okamžik získáváte přístup k samotné energii života, která se tradičně nazývá Bůh. V momentě, kdy se od ní odvrátíte, Bůh se z vašeho života vytratí a zůstane vám jen mentální konstrukce Boha, v níž jedni věří a jiní popírají. Ale i víra v Boha je chabou náhražkou Boha jako živé skutečnosti, která se projevuje v každém okamžiku života.“

„Nedovolte strachu, aby vstoupil do vaší mysli.“

„Buď v klidu. Pozoruj. Naslouchej. Buď přítomen.“

„Většina lidské bolesti je zbytečná. Bolest si způsobujete sami, dokud se necháte ovládat svou myslí.“


„Máte-li dojem, že se Vám něčeho nedostává, neprodleně to poskytněte prvnímu člověku, kterého potkáte.“

„Potěšení vždy nacházíte v něčem mimo vás, kdežto radost vzniká ve vašem nitru.“

„Skutečný smysl světa není ve světě, nýbrž v jeho transcendenci. Svět potřebujete jen k tomu, abyste si mohli uvědomit neviditelné Bytí.“

„Jsme živou silou vesmíru, v každém okamžiku máme moc si zvolit kým a čím chceme v tomto světě být.“


„Smrt vás zbaví všeho, čím nejste.“

„Pouze ti, kdo překonali svou závislost na světě forem, mohou vytvořit lepší svět.“

„You are the universe. expressing itself as a human for a little while.“

„Podstatou všeho je prázdnota.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 74 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .