Emmanuel Lévinas citáty

Emmanuel Lévinas byl významný a velmi originální francouzsko-židovský filosof. Zabýval se hlavně fenomenologií, judaismem a etikou.

Více

Násilí nespočívá tolik ve zraňování a ničení, jako v přerušování souvislosti osob, ve vnucování rolí, v nichž se nemohou najít.
Emmanuel Lévinas


Povinností přibývá s tím, jak se plní. Čím lépe plním svoji povinnost, tím méně mám práv.
Emmanuel Lévinas


Ta stránka bytí, jež se ukazuje ve válce, se soustřeďuje do pojmu totality, jenž ovládá celé západní myšlení. Jednotlivci se tu redukují na nositele sil, jež jim poroučejí bez jejich vědomí. Jedinečnost každé přítomnosti je neustále obětována nějaké budoucnosti, jež z ní má vytěžit objektivní smysl.
Emmanuel Lévinas


Přátelství míří ke druhému, láska hledá to, co nemá strukturu jsoucího, co je nekonečně budoucí, co je teprve třeba zplodit.
Emmanuel Lévinas


Mít vědomí znamená právě mít čas.
Emmanuel Lévinas


Krása je zář, jež se šíří bez vědomí zářící bytosti.
Emmanuel Lévinas


O autoru - Emmanuel Lévinas

Emmanuel Lévinas foto

6   0

Datum narození: 12. leden 1906
Datum úmrtí: 25. prosinec 1995

Emmanuel Lévinas byl významný a velmi originální francouzsko-židovský filosof. Zabýval se hlavně fenomenologií, judaismem a etikou.

Podobní autoři

Henri Bergson foto
Henri Bergson 5
francouzský filozof 1856 – 1941
Auguste Comte foto
Auguste Comte 10
francouzský filozof 1798 – 1857
Maurice Blondel foto
Maurice Blondel 4
francouzský filozof 1861 – 1949
Jean Hyppolite foto
Jean Hyppolite 2
francouzský filozof 1907 – 1968
René Descartes foto
René Descartes 32
francouzský filozof 1596 – 1650
Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius 20
francouzský filozof 1715 – 1771
Michel Foucault foto
Michel Foucault 2
francouzský filozof 1926 – 1984
Denis Diderot foto
Denis Diderot 47
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 – 1784
Paul Valéry foto
Paul Valéry 47
francouzský básník, esejista a filozof 1871 – 1945
Nicolás Malebranche foto
Nicolás Malebranche 1
francouzský filozof a teolog 1638 – 1715
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .