Epiktétos citáty

Epiktétos, řecky Επίκτητος, latinky Epictetus byl řecký stoický filosof, který velkou část svého života strávil v Římě. Odtud musel odejít do exilu do Níkopole v severozápadním Řecku, kde kolem roku 135 zemřel. O jeho životě víme velmi málo a možná ... Více

Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.
Epiktétos


Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí.
Epiktétos


Nemluv o tom, jak se má jíst, ale jez, jak se sluší.
Epiktétos


Ačkoli si nemůžeme vybrat, co se nám stane, můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme.
Epiktétos


Netrap druhé ničím, čím bys sám nechtěl trpět. Jestli by se ti nezamlouvalo být otrokem, postarej se, aby nikdo nebyl tvým otrokem. Máš-li otroky, ty sám jsi největším otrokem.
Epiktétos


Přestaňte si probůh, cenit hmotných statků, přestaňte ze sebe dělat otroky nejprve svých věcí, a posléze - v zájmu těch věcí - též otroky lidí, kteří by vám je mohli opatřit nebo odejmout.
Epiktétos


Nechtěj, co není, a chtěj, co je, a budeš spokojen.
Epiktétos


Člověk musí milovat toho druhého nikoliv tak, že ho potřebuje pro sebe, ale že mu vše odpouští.
Epiktétos


Chceš zvítězit v olympijských hrách? Ale uvaž! … Musíš dbát kázně, jíst podle přísných předpisů, cvičit v horku, v mrazu, leckdy si vymknout ruku a vyvrtnout kotník … a po-tom po všem - podlehnout.
Epiktétos


Jaké místo tedy budu v obci zaujímat? - Takové, na jaké stačíš, zachováš-li přitom svou věrnost a čest.
Epiktétos


Zvolte si zásadu a žijte podle ní stejně ve společnosti jiných, i sami.
Epiktétos


Kdo se mílí, pokládá upřímně lež za pravdu.
Epiktétos


Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo.
Epiktétos


Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich.
Epiktétos


Smrt není strašná. Strašnou jí dělají jen strašné představy.
Epiktétos


Usadil se v hostinci a zapomněl, že cesta nevede tam, ale jen okolo.
Epiktétos


Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 35 citátů

O autoru - Epiktétos

 Epiktétos foto

35   945

Datum narození: 50 n. l.
Další jména: Epiktétos z Hierápole

Epiktétos, řecky Επίκτητος, latinky Epictetus byl řecký stoický filosof, který velkou část svého života strávil v Římě. Odtud musel odejít do exilu do Níkopole v severozápadním Řecku, kde kolem roku 135 zemřel. O jeho životě víme velmi málo a možná neznáme ani jméno, které dostal od svých rodičů. Slovo epiktétos v řečtině znamená "přidaný".

Podobní autoři

 Anaximandros foto
Anaximandros 9
starověký řecký filozof -610 – -545 př. n. l.
 Anaxagorás foto
Anaxagorás 8
starověký řecký filozof -496 – -428 př. n. l.
Hippiás z Elidy 3
starověký řecký filozof -443 – -399 př. n. l.
 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 60
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
 Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia 5
starověký řecký filozof -333 – -263 př. n. l.
 Aristón z Chiu foto
Aristón z Chiu 1
starověký řecký filozof
 Pythagoras foto
Pythagoras 38
starověký řecký matematik a filozof -585 – -500 př. n. l.
 Anaximenes foto
Anaximenes 5
starověký řecký filozof -586 – -528 př. n. l.
 Plútarchos foto
Plútarchos 36
starověký řecký historik a filozof 46 – 127
 Empedoklés foto
Empedoklés 7
starověký řecký filozof -490 – -430 př. n. l.
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .