Epiktétos citát #14010

Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc. -  Epiktétos
 Epiktétos foto
Epiktétos 35
starověký filozof 50
„Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.“

Epiktétos citáty

 Epiktétos foto

35   940

Epiktétos

Datum narození: 50 n. l.
Další jména: Epiktétos z Hierápole

Epiktétos, řecky Επίκτητος, latinky Epictetus byl řecký stoický filosof, který velkou část svého života strávil v Římě. Odtud musel odejít do exilu do Níkopole v severozápadním Řecku, kde kolem roku 135 zemřel. O jeho životě víme velmi málo a možná neznáme ani jméno, které dostal od svých rodičů. Slovo epiktétos v řečtině znamená "přidaný".

Citáty Epiktétos


„Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.“

„Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí.“


„Nemluv o tom, jak se má jíst, ale jez, jak se sluší.“

„Ačkoli si nemůžeme vybrat, co se nám stane, můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme.“

„Netrap druhé ničím, čím bys sám nechtěl trpět. Jestli by se ti nezamlouvalo být otrokem, postarej se, aby nikdo nebyl tvým otrokem. Máš-li otroky, ty sám jsi největším otrokem.“

„Přestaňte si probůh, cenit hmotných statků, přestaňte ze sebe dělat otroky nejprve svých věcí, a posléze - v zájmu těch věcí - též otroky lidí, kteří by vám je mohli opatřit nebo odejmout.“

„Nechtěj, co není, a chtěj, co je, a budeš spokojen.“

„Člověk musí milovat toho druhého nikoliv tak, že ho potřebuje pro sebe, ale že mu vše odpouští.“


„Chceš zvítězit v olympijských hrách? Ale uvaž! … Musíš dbát kázně, jíst podle přísných předpisů, cvičit v horku, v mrazu, leckdy si vymknout ruku a vyvrtnout kotník … a po-tom po všem - podlehnout.“

„Jaké místo tedy budu v obci zaujímat? - Takové, na jaké stačíš, zachováš-li přitom svou věrnost a čest.“

„Zvolte si zásadu a žijte podle ní stejně ve společnosti jiných, i sami.“

„Kdo se mílí, pokládá upřímně lež za pravdu.“


„Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo.“

„Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich.“

„Smrt není strašná. Strašnou jí dělají jen strašné představy.“

„Usadil se v hostinci a zapomněl, že cesta nevede tam, ale jen okolo.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 35 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .