Erich Fromm citáty

Erich Seligmann Fromm byl německý a americký psycholog a humanistický filosof a sociolog. Představitel neofreudismu a západního marxismu. Pokoušel se spojit myšlenky těchto dvou směrů do jednoho systému, takže se jeho teorie soustředí především na sociokulturní vlivy působící na člověka.

Láska je především dávat, ne přijímat.
Erich Fromm


Čeho všeho by mohl dosáhnout dospělý, kdyby měl trpělivost dítěte a jeho soustředěnost v činnosti, která je pro něho důležitá!
Erich Fromm


Smrt je v životě opravdu jistotou.
Erich Fromm


Člověk je jediný živočich, pro kterého je jeho vlastní bytí problémem, který musí řešit a kterému nemůže uniknout.
Erich Fromm


Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života.
Erich Fromm


Diktátorské soustavy používají hrozeb a teroru, aby vyvolaly konformitu, demokratické země volí sugesci a propagandu.
Erich Fromm


Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat.
Erich Fromm


Svoboda není nic jiného než schopnost následovat hlas rozumu, zdraví, dobrotivosti, svědomí proti hlasu iracionálních vášní.
Erich Fromm


Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost.
Erich Fromm


Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní.
Erich Fromm


Člověk je naprosto sám, pokud nepomáhá jinému.
Erich Fromm


Kdo je schopen rozdávat sám sebe, je bohatý.
Erich Fromm


Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech.
Erich Fromm


Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost.
Erich Fromm


Stále se ještě cítím cizincem ve světě, jehož cílem je vydělávat co nejvíc peněz.
Erich Fromm


Člověk cítí nebo dělá, co se od něj očekává, že bude cítit a dělat.
Erich Fromm


Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 62 citátů

O autoru - Erich Fromm

Erich Fromm foto

62   771

Datum narození: 23. březen 1900
Datum úmrtí: 18. březen 1980

Erich Seligmann Fromm byl německý a americký psycholog a humanistický filosof a sociolog. Představitel neofreudismu a západního marxismu. Pokoušel se spojit myšlenky těchto dvou směrů do jednoho systému, takže se jeho teorie soustředí především na sociokulturní vlivy působící na člověka.

Podobní autoři

Manfred Spitzer foto
Manfred Spitzer 2
německý lékař, psychiatr, psycholog a filozof 1958
Johann Friedrich Herbart foto
Johann Friedrich Herbart 4
německý filozof, psycholog a zakladatel pedagogiky jako a... 1776 – 1841
Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
William James foto
William James 16
americký filozof, psycholog a pragmatik 1842 – 1910
Eugen Drewermann foto
Eugen Drewermann 4
německý psycholog a teolog 1940
John Dewey foto
John Dewey 4
americký filozof, psycholog a vzdělávací reformátor 1859 – 1952
Ludwig Feuerbach foto
Ludwig Feuerbach 16
německý filozof 1804 – 1872
Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 23
německý filozof 1770 – 1831
Martin Heidegger foto
Martin Heidegger 7
německý filozof 1889 – 1976
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .