Erich Fromm citát #308416

Erich Fromm foto
Erich Fromm 62
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
„Jediný prostředek, jak chápat svět až do konce, není v myšlení, nýbrž v jednání, v zážitku jednosti.“

Erich Fromm citáty

Erich Fromm foto

62   731

Erich Fromm

Datum narození: 23. březen 1900
Datum úmrtí: 18. březen 1980

Erich Seligmann Fromm byl německý a americký psycholog a humanistický filosof a sociolog. Představitel neofreudismu a západního marxismu. Pokoušel se spojit myšlenky těchto dvou směrů do jednoho systému, takže se jeho teorie soustředí především na sociokulturní vlivy působící na člověka.

Citáty

„Člověk je naprosto sám, pokud nepomáhá jinému.“

„Kdo je schopen rozdávat sám sebe, je bohatý.“


„Láska je především dávat, ne přijímat.“

„Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech.“

„Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost.“

„Stále se ještě cítím cizincem ve světě, jehož cílem je vydělávat co nejvíc peněz.“

„Člověk cítí nebo dělá, co se od něj očekává, že bude cítit a dělat.“

„Člověk není věc; stane-li se věcí, je zničen; dříve však, než k tomu dojde, stává se zoufalcem, desperádem a odpůrcem života.“


„Smrt je v životě opravdu jistotou.“

„Člověk nikdy nepřestane být zmaten, divit se a klást si nové otázky.“

„Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní.“

„Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se vyhnaným z ráje.“


„Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života.“

„Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech.“

„Láska je umění; na světě není nic důležitějšího, než se tomuto umění naučit.“

„Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 62 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .