Erich Maria Remarque citáty strana 2

„Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí.“

„Napil se a pohlédl na mne obrovskýma modrýma očima, které seděly v jeho obličeji jako kus nebe. „Nikdy toho nechtěj moc vědět! Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným – ale nešťastným. Pojď, napij se se mnou na naivnost, hloupost a na to, co k tomu patří – na lásku, na víru v budoucnost, na sny o štěstí – na nádhernou hloupost, na ztracený ráj.““


„Člověka ztrácíme teprve tehdy, když je mrtev. (Tři kamarádi)“

„Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná.“

„Neandrtálec byl zahuben kyjem; Říman mečem; člověk středověku morem - nás však lze vyřídit už kouskem papíru!“

„"To je druhá noc," řekl. "Ta bývá nebezpečná. Kouzlo neznámého pominulo a kouzlo důvěry tu ještě není."“

„Jakýsi rozkaz udělal z těchto tichých postav naše nepřátele; jakýsi rozkaz by je mohl proměnit v naše přátele. U nějakého stolu podpíše pár lidí, které nikdo z nás nezná, kus papíru, a po celé roky je našim cílem to, co je jinak trestáno opovržením světa a jeho největšími tresty. Kdo tu ještě může rozlišovat přátele a nepřátele, když vidí tyto tiché lidi s dětskými obličeji a apoštolskými vousy! Každý poddůstojník je rekrutovi, každý učitel je školákovi větším nepřítelem než oni nám. A přece bychom zase stříleli my na ně a oni na nás, kdyby byli volni. Dostávám strach; tu nelze dále myslet. [https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_z%C3%A1padn%C3%AD_front%C4%9B_klid (Na západní frontě klid)]“

„Jsi u mě a já u tebe a všechna ta špína jíž nás honí se nás netýká. Jsme sami a jsme mladí a náš spánek je čistý, ty má milovaná holčičko z dalekých kvetoucích polí.“


„Láska je oběť. Někdy se láskou nazývá taky spousta sobectví. Teprve ten, kdo se dokáže dobrovolně vzdát milovaného člověka, aby mu nebránil ve štěstí, miluje opravdově a naplno.“

„V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemůžeš začít znovu.“

„Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky.“

„Válka nás pro všecko zkazila.“


„Skromnost a svědomitost bývají odměňovány jen v románech. V životě jsou využívány a pak odkopnuty.“

„Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění.“

„Všechno, co se dá spravit penězi, je laciné.“

„Je to můj přitel,“ řekl jsem dívce, „Kamarád z války. Jediný člověk, co znám, který si z velkého neštěstí udělal malé štěstí. Neví už, co se životem, a proto se
jednoduše raduje, že ještě žije. (Tři kamarádi)“

Zobrazeno 17-32 citátů z celkem 135 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .