Erich Maria Remarque citáty strana 2

„Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda.“

„Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná.“


„Láska je něco nádherného, ale kazí charakter.“

„Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života.“

„Těžké je milovat někoho, koho si nevážíme, a neméně těžké je milovat toho, koho si vážíme o mnoho víc než sebe.“

„Nepodceňujte moudrost církve! Je to jediná diktatura, která nebyla po dva tisíce let svržena. (Černý obelisk)“

„Láska ženám oči otvírá, mužům zavírá.“

„Když člověk viděl tolika mrtvých, nemůže už pochopit tolik bolesti pro jediného.“


„Zatím co oni ještě psali a mluvili, my viděli už lazarety a umírání; zatím co označovali službu státu jako to největší, my už věděli, že strach před smrtí je silnější. [https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_z%C3%A1padn%C3%AD_front%C4%9B_klid (Na západní frontě klid)]“

„Být matkou znamená odpouštět a obětovat se.“

„Je typické, že když člověk propadne panice, má dojem, že odevšad na něj míří reflektory a celý svět nemá na práci nic jiného než ho hledat. (Noc v Lisabonu)“

„Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou. A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi.“


„Láska v člověku začíná, ale nikdy v něm nekončí.“

„Napil se a pohlédl na mne obrovskýma modrýma očima, které seděly v jeho obličeji jako kus nebe. „Nikdy toho nechtěj moc vědět! Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným – ale nešťastným. Pojď, napij se se mnou na naivnost, hloupost a na to, co k tomu patří – na lásku, na víru v budoucnost, na sny o štěstí – na nádhernou hloupost, na ztracený ráj.““

„Člověka ztrácíme teprve tehdy, když je mrtev. (Tři kamarádi)“

„Neandrtálec byl zahuben kyjem; Říman mečem; člověk středověku morem - nás však lze vyřídit už kouskem papíru!“

Zobrazeno 17-32 citátů z celkem 135 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .