Erich Maria Remarque citáty strana 3


„Nepodceňujte moudrost církve! Je to jediná diktatura, která nebyla po dva tisíce let svržena. (Černý obelisk)“

„Když člověk viděl tolika mrtvých, nemůže už pochopit tolik bolesti pro jediného.“


„Zatím co oni ještě psali a mluvili, my viděli už lazarety a umírání; zatím co označovali službu státu jako to největší, my už věděli, že strach před smrtí je silnější. [https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_z%C3%A1padn%C3%AD_front%C4%9B_klid (Na západní frontě klid)]“

„Být matkou znamená odpouštět a obětovat se.“

„Je typické, že když člověk propadne panice, má dojem, že odevšad na něj míří reflektory a celý svět nemá na práci nic jiného než ho hledat. (Noc v Lisabonu)“

„Láska v člověku začíná, ale nikdy v něm nekončí.“

„Člověka ztrácíme teprve tehdy, když je mrtev. (Tři kamarádi)“

„Neandrtálec byl zahuben kyjem; Říman mečem; člověk středověku morem - nás však lze vyřídit už kouskem papíru!“


„"To je druhá noc," řekl. "Ta bývá nebezpečná. Kouzlo neznámého pominulo a kouzlo důvěry tu ještě není."“

„Jakýsi rozkaz udělal z těchto tichých postav naše nepřátele; jakýsi rozkaz by je mohl proměnit v naše přátele. U nějakého stolu podpíše pár lidí, které nikdo z nás nezná, kus papíru, a po celé roky je našim cílem to, co je jinak trestáno opovržením světa a jeho největšími tresty. Kdo tu ještě může rozlišovat přátele a nepřátele, když vidí tyto tiché lidi s dětskými obličeji a apoštolskými vousy! Každý poddůstojník je rekrutovi, každý učitel je školákovi větším nepřítelem než oni nám. A přece bychom zase stříleli my na ně a oni na nás, kdyby byli volni. Dostávám strach; tu nelze dále myslet. [https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_z%C3%A1padn%C3%AD_front%C4%9B_klid (Na západní frontě klid)]“

„Jsi u mě a já u tebe a všechna ta špína jíž nás honí se nás netýká. Jsme sami a jsme mladí a náš spánek je čistý, ty má milovaná holčičko z dalekých kvetoucích polí.“

„Láska je oběť. Někdy se láskou nazývá taky spousta sobectví. Teprve ten, kdo se dokáže dobrovolně vzdát milovaného člověka, aby mu nebránil ve štěstí, miluje opravdově a naplno.“


„V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemůžeš začít znovu.“

„Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky.“

„Válka nás pro všecko zkazila.“

„Skromnost a svědomitost bývají odměňovány jen v románech. V životě jsou využívány a pak odkopnuty.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 136 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .