Erich Maria Remarque citáty strana 3

„Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění.“

„Všechno, co se dá spravit penězi, je laciné.“


„Je to můj přitel,“ řekl jsem dívce, „Kamarád z války. Jediný člověk, co znám, který si z velkého neštěstí udělal malé štěstí. Neví už, co se životem, a proto se
jednoduše raduje, že ještě žije. (Tři kamarádi)“

„Nechť si přijdou měsíce a léta, nic mi už nevezmou, už nic mi vzít nemohou. Jsem tak sám a tak prostý všeho očekávání, že jim bez bázně mohu hledět vstříc. (Na západní frontě klid)“

„Jen ten, kdo se vždycky vrací ke své samotě, zná štěstí pospolitosti. (Tři kamarádi)“

„Vítr skučí ve zbytcích pažení a mračna táhnou kvapně přes měsíc. (Cesta zpátky)“

„Vidím, jak národy jsou štvány navzájem proti sobě a mlčky, nevědomě, pošetile, poslušně, nevinně se pobíjejí. Vidím jak nejchytřejší mozky světa vynalézají zbraně a slova, aby se to dělalo ještě rafinovaněji a ještě déle. ([https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_z%C3%A1padn%C3%AD_front%C4%9B_klid Na západní frontě klid)]“

„Člověk se nemá skrývat, nechce-li být nápadný. (Noc v Lisabonu)“


„Člověk je chudákem teprve, když už nic nechce“

„Nenávidím dokonalost. Není to lidské.“

„Němci mají spoustu překrásných pohádek, a přesto, anebo snad právě proto, také nejkrutější koncentrační tábory světa. (Noc v Lisabonu)“

„Jsme opuštění jako děti a zkušení jako stáří lidé, jsme suroví a smutní a povrchní - myslím, že jsme ztraceni.“


„Charakter člověka poznáme až tehdy, kdy se stane naším představeným.“

„Jsme spolu - nakrátko či nadlouho, kdo ví? Jsme spolu a to stačí.“

„Piš dopis, když se rozčílíš, do obálky ho však vlož až druhý den.“

„Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 135 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .