Ervand Abrahamian citáty

Ervand Abrahamian je americký historik íránského původu.

Více

Chomejního je třeba chápat jako duchovního vůdce, jenž byl vtažen do politiky, a který tak považoval za nutné vyjadřovat se k otázkám lidské povahy, sociální spravedlnosti, třídního rozdělení, právních autorit i státní moci, hovořit o politické teorii – a to vše ve zkratce. Jelikož byly jeho názory často formovány na základě okamžitých a rychle se pozměňujících okolností, nepřekvapí, že též obsahují řadu protimluv a nesrovnalostí. A to do takové míry, že jej někteří vědci označují za ultrakonzervatistu, jiní za fundamentalistického reakcionáře a další za revolučního radikála, či dokonce socialistického rovnostáře.
Ervand Abrahamian


O autoru - Ervand Abrahamian

1   0

Datum narození: 1940

Ervand Abrahamian je americký historik íránského původu.

Podobní autoři

George Macaulay Trevelyan foto
George Macaulay Trevelyan 3
historik 1876 – 1962
Tranquillus Gaius Suetonius foto
Tranquillus Gaius Suetonius 11
římský historik 70
Titus Livius foto
Titus Livius 35
římský historik -59 – 17 n. l.
Marcellinus Ammianus foto
Marcellinus Ammianus 4
římský historik 330 – 395
Rufus Quintus Curtius foto
Rufus Quintus Curtius 8
římský historik
Sharon Turner foto
Sharon Turner 1
anglický historik 1768 – 1847
Jules Michelet foto
Jules Michelet 6
francouzský historik 1798 – 1874
Werner Koeppen 1
německý historik 1910 – 1994
Velleius Paterculus Gaius foto
Velleius Paterculus Gaius 4
římský historik -19 – 31 n. l.
Vasilij Osipovič Ključevskij foto
Vasilij Osipovič Ključevskij 4
ruský historik 1841 – 1911
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .