Eugen Drewermann citáty

Eugen Drewermann je německý teolog, psychoanalytik, spisovatel a známý reprezentant takzvané hlubinně psychologické biblické exegeze.

Drewermann vystudoval filozofii a katolickou teologii, roku 1966 byl vysvěcen na kněze. Působil v pastoraci a dále se vzdělával v psychoanalýze. Roku 1978 se stal ... Více

Dnešní lidé by Ježíšovi uvěřili na slovo, ale církev nepovažují za věrohodnou. Protože to prostě již nejde! Ježíš například říká: buďte chudí. Papež a biskupové bydlí v palácích. Ježíš říká: mluvte pravdu a nepřísahejte. Každý biskup v Německu musí složit úřední přísahu na ústavu a každý teolog na učitelský úřad církve. Ježíš říká, že máme lidi osvobozovat od jejich démonů a nemocí. Nyní naši teologii a církevní zbožnost zatěžuje podezření, že již po mnoho století zavádí lidi do duchovního utrpení absurdní morálkou týkající se sexuální sféry. Ježíš říká: nesuďte. My máme kodex církevního práva, který se - ve dvou hlavách - neskládá z ničeho jiného než z trestů.
Eugen Drewermann


Vycházím z předpokladu, že existují skutečně takoví lidé, kteří chtějí žít tak, jak to hlásá církev. Pak ukazuji, co se s těmito lidmi děje, jak trpí, když se snaží splnit požadavky církve. A nakonec vysvětluji, že je-li výsledek takový, jaký je, pak může být závěr pouze jeden: že učení a ideály propagované církví jsou chybné.
Eugen Drewermann


Mou hlavní chybou není to, že jsem si dovolil napadnout církev, ale že v jistém smyslu dokonce i nyní to činím příliš mírně... Vyjadřuji se velmi zdrženlivě, protože doufám, že teplo proudící z člověka je s to roztavit led lépe než krumpáč či dynamit.
Eugen Drewermann


Ptám se vás, co by dělal Ježíš, kdyby žil v naší době? Opakoval by po kostelích ty formulky, jaké slyšíme po staletí, aby kostely ještě více pustly? Anebo by vyšel z kostelních zdí a mluvil by bezprostředně k lidem, tak, jak to dělal před dvěma tisíci lety? Jestliže církev vidí nebezpečí ve skutečnosti, že jsou opouštěny její zdi, aby se dospělo k lidem, které již dávno od sebe odehnala, pak nevím, pro koho církev vlastně je? Pro sebe samu?
Eugen Drewermann


O autoru - Eugen Drewermann

Eugen Drewermann foto

4   2

Datum narození: 20. červen 1940

Eugen Drewermann je německý teolog, psychoanalytik, spisovatel a známý reprezentant takzvané hlubinně psychologické biblické exegeze.

Drewermann vystudoval filozofii a katolickou teologii, roku 1966 byl vysvěcen na kněze. Působil v pastoraci a dále se vzdělával v psychoanalýze. Roku 1978 se stal profesorem katolické dogmatické teologie v Paderbornu.

Roku 1991 mu pro jeho nekonformní názory na morální teologii a biblistiku bylo místním arcibiskupem odňato povolení vyučovat a roku 1992 i povolení kázat. V tomtéž roce byl pak i suspendován z kněžského úřadu. Roku 2005 oznámil, že vystupuje z katolické církve. Nadále vyučuje na univerzitě v Paderbornu, publikuje knihy a přednáší.

Podobní autoři

Johannes Eckhart foto
Johannes Eckhart 10
německý teolog 1260 – 1328
Wilhelm Bousset foto
Wilhelm Bousset 1
německý teolog 1865 – 1920
Erich Fromm foto
Erich Fromm 62
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
Manfred Spitzer foto
Manfred Spitzer 2
německý lékař, psychiatr, psycholog a filozof 1958
Jakob Böhme foto
Jakob Böhme 1
německý křesťanský mystik a teolog 1575 – 1624
Johann Friedrich Herbart foto
Johann Friedrich Herbart 4
německý filozof, psycholog a zakladatel pedagogiky jako a... 1776 – 1841
Gottfried Wilhelm Leibniz foto
Gottfried Wilhelm Leibniz 7
německý filosof, vědec, matematik a teolog 1646 – 1716
Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948
Edouard Claparéde foto
Edouard Claparéde 1
švýcarský psycholog 1873 – 1940
Abraham Maslow foto
Abraham Maslow 5
americký psycholog 1908 – 1970
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .