Euripidés citáty

 Euripidés foto

37   1507

Euripidés

Datum narození: 480 př. n. l.
Datum úmrtí: 406 př. n. l.

Eurípidés byl starořecký dramatik, klasik tragédie, básník a filozof, pocházel z bohaté rodiny. Zpracoval tradiční mýty originálním způsobem, s vynikající znalostí psychologie, čímž je odkrýván duševní svět hrdinů, hlavně žen. Jejich emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí. Ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách – postavil se proti tradičním morálním a náboženským představám, za témata her mu sloužily politika, kultura atd.

Citáty Euripidés

„Kde není vína, není lásky.“

„Není zamilovaný ten, kdo nemiluje navždy.“


„Kdož ví, zda není život umíráním a smrt životem?“

„Největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.“

„Jsem žena, ne však slabá, tiché povahy
a chabé vůle; patřím k druhu jinému:
znám krutě nenávidět nepřátele své
a vřele milovat své přátele.
Jen takovým je souzen velký, slavný los.
(Médea)“

„Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem!“

„Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.“

„Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.“


„Žádná lež nezestárne.“

„Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů.“

„Čas nikdy nereaguje na hodnotu našich přání: Plyne ode dneška, zabývaje se svými vlastními záležitostmi.“

„Leccos chytrého vyšlo přece už i od žen.“


„Není zamilován ten, kdo nemiluje trvale.“

„Zloděj vyhledává tmu, pravda světlo.“

„I ten, kdo nikdy nebásnil, přec stát se může silou lásky básníkem.“

„Ve svých dětech žijeme dál.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 37 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .