Francesco Petrarca citáty

Francesco Petrarca foto

19   128

Francesco Petrarca

Datum narození: 20. červenec 1304
Datum úmrtí: 18. červenec 1374

Francesco Petrarca byl italský spisovatel a básník, který svým dílem navazoval na Danta a spolu s ním bývá někdy považován za předchůdce a jakéhosi duchovního otce humanismu renesance. Měl smysl pro přírodu, pro hory a turistiku, dalo by se říct, že byl jedním z prvních alpinistů.„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“

„Jsou city, které se nedají vyslovit jinak než mlčením.“


„Jak krásná je smrt toho, kdo hodně miloval!“

„Dva milostné dopisy píšeme těžko - první a poslední.“

„Až uvidíš, kolik lidí tě předešlo, uvaž, kolik jich jde za tebou.“

„Nejvíce nenáviděni jsou ti, kteří se dostanou vlastní silou ze společné klece.“

„Neuznávám jiné rozkoše, než učit se.“

„Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může.“


„Šlechticem se člověk nerodí, stává se jím.“

„Největší závist vzniká vůči těm, kteří vlastní silou vzlétli a tak unikli ze společné klece.“

„Neuznávám jiné rozkoše než učit se.“

„Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.“


„Zem, kde dny i v létě jsou mlhavé a krátké, rodí lid, jenž neví, že smrt je bolestná.“

„Dva milostné dopisy se píší nejhůř - první a poslední.“

„O Avignonu: Je to stoka, do níž se vlévají všechny neřesti a nečistoty světa. Pohrdá se tam Bohem, uctívají se tam peníze, pošlapávají se tam zákony božské i lidské. Všechno tam čpí lží: vzduch, země, domy, a hlavně ložnice.“

„Kdo se snaží svou náruživost uzdou rozumu ovládati poznávaje, že povznáší se nad zvíře jenom tou měrou, kterouž užívá svého rozumu: totě pravý člověk.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 19 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .