François de La Rochefoucauld citáty

François de La  Rochefoucauld foto

541   5318

François de La Rochefoucauld

Datum narození: 15. září 1613
Datum úmrtí: 17. březen 1680

François de La Rochefoucauld, kníže de Marcillac, vévoda de byl francouzský spisovatel a moralista, autor aforismů, maxim, sentencí, drobných úvah a postřehů o lidské povaze a jejích slabostech.

Citáty François de La Rochefoucauld

„Hned jak ochutnají ženy lásku, přátelství se jim zdá bez chuti.“

„Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal.“


„Většina počestných žen je jako zakopaný poklad, nedotčený, protože ho dosud nikdo nenašel.“

„Jak se mají mladí lidé rozhodnout, čím se chtějí stát, v době, kdy ještě nevědí ani co jsou?“

„Nevynakládáme tolik úsilí na to, abychom byli šťastni, jako na to, aby si to o nás lidé mysleli.“

„Příroda nás moudře vybavila domýšlivostí, aby nás ušetřila bolestného poznání vlastní nedokonalosti.“

„Jsme hrdi na to, jak statečně snášíme rány osudu a zatím je to jen nedostatek odvahy vzepřít se jim.“

„Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.“


„Žena je jako lilie: jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji.“

„Čeho se na nás dopustili druzí, s tím se už nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.“

„Utrpení žárlivosti a hanby z nevěry je proto tak palčivé, že nám je ješitnost nedovolí snést.“

„Počestnost žen je často jen láska k jejich pověsti a vlastnímu pohodlí.“


„Každý touží po tom, čeho se mu nedostává: ti nahoře po oblibě a ti dole po spravedlnosti.“

„Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími.“

„Střídmost je buď láska k vlastnímu zdraví, nebo neschopnost se pořádně najíst.“

„Zklamat se není taková hanba jako nedůvěřovat.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 541 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .