František Ladislav Rieger citáty

František Ladislav Rieger foto

17   19

František Ladislav Rieger

Datum narození: 10. prosinec 1818
Datum úmrtí: 3. březen 1903
Další jména: František L. Rieger

František Ladislav Rieger byl český politik, publicista a spoluzakladatel a druhý vůdce Národní strany, později nazývané jako staročeská strana.

Citáty František Ladislav Rieger


„Moc není důvodem práva.“

„Pramenem všeho neštěstí lidského jest lidské poznání.“


„V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.“

„Jsem ochoten přinésti národu každou oběť. Oběť své cti a svého slova neučiním.“

„V práci a vědění je naše spasení.“

„V politice je největším měřítkem moudrosti výsledek.“

„Jako národ náš v tuhém boji kráčí k vítězství a slávě, tak Národní divadlo zdvihni se per angusta ad augusta.“

„Návalům cizinstva neodoláme, národnosti a samostatnosti své neobhájíme, nebudeme-li se svými sousedy statně a vytrvale závoditi v průmyslu a vzdělanosti.“


„Jak jest záhubno a zavržení hodno pronásledovati někoho pro jeho přesvědčení, buď si ono již politické nebo náboženské.“

„To slovo "náš král" má pro našeho člověka, Čecha, jakési zvláštní magické kouzlo, neboť v pojmu krále našeho cítíme svou politickou i historickou individualitu respektovánu a v pojmu koruny cítíme se representovanými jako historický národ český.“

„Každý člověk jest svoboden, každý má stejné právo rozmnožovati blaho své hmotné i duševní.“

„Stát, který za našich dnů nemůže dáti svým národům ústavu, jež by vyhovovala jejich potřebám, nemůže doufati, že by mohl značně prodloužiti své trvání.“


„Jak mohu česky psát, když neumím ani gramatiku?“

„Za reformy, za pokrok a stejné právo všem.“

„Kdyby Němci devětadevadesátkrát nabízenou jim ruku smířlivou odmítli, nabídneme jim ji po sté.“

„…jsme šlechtou mezi národy ostatními a diplomem k tomu slavná naše historie…“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 17 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .