František Palacký citáty

František Palacký foto

17   58

František Palacký

Datum narození: 14. červen 1798
Datum úmrtí: 26. květen 1876

František Palacký byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví, má přezdívku Otec národa.

Citáty František Palacký

„Národ bez vědomí národnosti podobá se člověku neznajícímu citu pro čest. Můžeť nebýti zlým, ale k velikým obětem a činům, jež rozehřívají srdce lidská, málokdy schopen bývá.“

„Život můj a duch můj posvěcen budiž vlasti, a jen vlasti a národu budiž dýchání mé.“


„Nic než národ má právo na existenci.“

„Jáť aspoň, kdybych byl třeba cikánského rodu a již poslední jeho potomek, ještě za povinnost bych si ukládal přičiniti se všemožně k tomu, aby aspoň čestná památka po mně zůstala v dějinách člověčenstva (20. prosince 1825, odpověď Dobrovskému a Kašparovi na domněnku, že je již pozdě pomýšlet na vzkříšení národa)“

„Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy ve službu svému národu.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .