Friedrich Nietzsche citáty strana 3

„Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát.“

„Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.“


„Jdeš k ženám? Nezapomeň na bič!“

„Člověk obdařený genialitou je nesnesitelný, pokud zároveň nemá alespoň dvě další vlastnosti: vděčnost a čistotu.“

„Motlitba byla vynalezena pro lidi, které vlastně nikdy nenapadají žádné myšlenky a kteří neznají povznesení duše...“

„Bůh, který viděl vše, i člověka: ten bůh musil zemříti! Člověk nesnese, aby takový svědek žil.“

„Všechny zamlčované pravdy se stávají jedovatými.“

„Žádný vítěz nevěří v náhodu.“


„Nejjednodušší způsob, jak zkazit mládež, je naučit je obdivovat ty, kteří myslí jim podobně, než ty, kteří myslí jinak.“

„Ctnost - to znamená tiše seděti v močálu.“

„V lidském životě jsou dvě tragédie. První je, že se Vám nepodaří dosáhnout toho co chcete a druhá je, když se Vám to podaří.“

„Je pravda, že v lásce je vždy trocha bláznovství; ale v bláznovství je pokaždé také špetka rozumu.“


„Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že je nutno je skrývat a zamlčovat, nejen z důvodů estetických, nýbrž z důvodů čistě humánních. Pravda například.“

„Velké epochy našeho života leží tam, kde získáme odvahu překřtít své zlo na to nejlepší, co máme.“

„Ten, jenž bojuje s monstry, by si měl dát pozor, aby se sám nestal monstrem. A pokud dlouho zíráte do propasti, tak propast zírá zpátky do Vás.“

„V nebi nejsou žádní zajímaví lidé.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 181 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .