Friedrich Nietzsche citáty strana 3

„Člověk má vždycky něco důležitějšího na práci než se ženit.“

„Manželství je údobí lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.“


„Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.“

„Zlepšeme sami sebe, tím se zlepší vše.“

„Snáz nás zahubí naše přednosti než slabiny; neboť se zřetelem na své slabiny žijeme rozumně, avšak nikoliv se zřetelem na své přednosti.“

„Štěstí muže zní: Chci! Štěstí ženy: On chce!“

„Kristus - anarchista, který měl úspěch. To je vše.“

„Jak málo stačí ke štěstí! Tóny dud. - Bez hudby by byl život omylem.“


„Co je dobré? - Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu. Co je špatné? - Všechno, co pochází ze slabosti. Co je štěstí? - Cítit, že moc vzrůstá - že překonáváme překážku!“

„Povolání je páteří života“

„Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu.“

„Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát.“


„Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.“

„Jdeš k ženám? Nezapomeň na bič!“

„Člověk obdařený genialitou je nesnesitelný, pokud zároveň nemá alespoň dvě další vlastnosti: vděčnost a čistotu.“

„Motlitba byla vynalezena pro lidi, které vlastně nikdy nenapadají žádné myšlenky a kteří neznají povznesení duše...“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 181 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .