Giacomo Leopardi citáty

Giacomo Leopardi foto

8   58

Giacomo Leopardi

Datum narození: 29. červen 1798
Datum úmrtí: 14. červen 1837

Giacomo Leopardi byl jedním z největších italských básníků.

Citáty Giacomo Leopardi


„Lidé by byli štastnější, kdyby o své štěstí neustále neusilovali.“

„Láska... je to nejtragičtější na světě a v životě, láska je dítětem klamu a matkou zklamání, láska je útěchou v bezútěšnosti, jediným lékem proti smrti, jsouc její sestrou.“


„Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné věci, které by i velmi moudří lidé nemohli pokládat za pravdivé.“

„Kdo přestal žít iluzemi, ten už nemá srdce, neboť náš cit, ať už jej vyvolalo cokoli, je nemyslitelný bez volnějšího či užšího vztahu k bližnímu. Jak se ale máme pro něco nadchnout, když poznáme, jak je to ubohé a pomíjivé? Člověk ztratí svůj cit, jakmile svět, v němž jediném se srdce může rozpínat, nechá padnout závoj, jakmile člověk přestane věřit v síly duše.“

„Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálena.“

„Kritika je lehká - dílo těžké.“

„Přátelství a příbuzenství, dokonce i mravnost a lidskost se nezastaví - jak praví řecké přísloví - před oltáři, ale před žokem peněz a ženami: lidé se pak stávají divochy a bestiemi.“

„Život je neodvratné a nevyhnutelné utrpení, z kterého existuje jediná cesta, totiž zánik.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .