Hippokratés citát #13410

 Hippokratés foto
Hippokratés 22
starověký řecký lékař
„Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.“

Hippokratés citáty

 Hippokratés foto

22   208

Hippokratés

Hippokratés z Kóu řecky ´Iπποκράτης, byl nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství.


„Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.“

„Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.“


„Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.“

„Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.“

„Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“

„Lékařské povolání je fraška, ve které hrají tři herci: pacient, lékař a nemoc.“

„Hlavně neublížit!“

„Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.“


„Nechť strava je tvojí medicínou.(Let food be thy medicine.)“

„Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.“

„Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění.“

„Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy.“


„Nicnedělání je často ten nejlepší lék.“

„Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.“

„Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne.“

„Život je krátký, umění dlouhé, příležitost prchavá, pokusy nejisté, posouzení nesnadné... přece však musíme léčit.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 22 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .