Hippokratés citát #13410

 Hippokratés foto
Hippokratés 22
starověký řecký lékař
„Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.“

Hippokratés citáty

 Hippokratés foto

22   222

Hippokratés

Hippokratés z Kóu řecky ´Iπποκράτης, byl nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství.

Citáty Hippokratés

„Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.“

„Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.“


„Výcvik ke zdraví - toť střídmost v jídle a píle v námahách.“

„Lékařské povolání je fraška, ve které hrají tři herci: pacient, lékař a nemoc.“

„Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění.“

„Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“

„Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.“

„Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.“


„Hlavně neublížit!“

„Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.“

„Nechť strava je tvojí medicínou.(Let food be thy medicine.)“

„Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.“


„Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy.“

„Nicnedělání je často ten nejlepší lék.“

„Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.“

„Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 22 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .