Honoré De Balzac citáty strana 2

„Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.“

„Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco zlého, v lidský nevděk, musí dostat tvrdé lekce, aby poznali, jak nesmírná je lidská zkaženost. Když pak jest jejich výchova v tomto směru dovršena, pozdvihují se k shovívavosti, která je vlastně nejvyšším stupněm opovržení.“


„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.“

„Duše některých lidí je tak silná, že jsou schopni obětí, jejíchž odměnou je vědomí, že milované osobě zajistili štěstí.“

„Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost.“

„Ženy jsou vždycky pravdivé, dokonce i uprostřed své největší falše, protože tak jednají vždy z nějakého přirozeného citu.“

„Přítel odpustí omyl, odpustí neuvážené vzkypění vášně, ale musí být neúprosný proti uváženému čachrování s vlastní duší, s vlastním charakterem a myšlením.“

„Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život.“


„Láska je poezií smyslů.“

„Vlci se navzájem nepožírají.“

„Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.“

„Žena tak zamilovaná, že se stane naivní a dovolí číst ve svém srdci, je cosi neobyčejně vzácného a krásného!“


„Muž, který je ženě lhostejný, je už v jejích očích dostatečně nehezký; ale když ho přestane milovat, zdá se jí ohavný…“

„Ctnost není absolutní, ale příležitostná.“

„Pokaždé, když si myslím, že nemůžu, můžu ještě mnohokrát víc. Pokaždé, když myslím, že něco nejde, někdo mi ukáže, že to jde snadno. Bez vůle ani sebevětší talent není nic. Zato vůlí zmůžete všechno.“

„Nenávist má lepší paměť než láska.“

Zobrazeno 17-32 citátů z celkem 239 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .